;349589326783458672364334;
Nazovite nas: +385 32 454 611 | eko-sustav@eko-sustav.hr

Obnovljivi izvori energije

 

Biomasa je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane, drvni otpad iz šumarstva.

Obnovljivi izvori energije

… imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu. Smanjenje emisije CO2 u atmosferu je politika Europske unije, pa se može očekivati da će i Hrvatska morati prihvatiti tu politiku, također povećanje udjela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sustavan i pomaže u poboljšavanju sigurnosti dostave energije na način da smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije.

Vukovarsko-srijemska županija

… je prepoznala važnost obnovljivih izvora energije i biomase kao energenta te su osnovane dvije tvrtke u županiji: Energana Vinkovci d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i Energana Cerna d.o.o. koje su u osnutku i izgradnji a kao osnovni energent bi koristile biomasu. Time se ukazuje na postojeću ekološku svijest i praćenje trendova Europske unije u energetskoj učinkovitosti.

Biomasa

…  je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, te piljevinu, koru i drvni ostatak iz drvne industrije. Može se izravno pretvarati u energiju izgaranjem te tako proizvesti vodena para za grijanje u industriji i kućanstvima te dobivati električna energija u malim termoelektranama. Predviđa se da će do sredine stoljeća u svijetu udjel biomase u potrošnji energije iznositi između 30 i 40 posto.