;349589326783458672364334;
Nazovite nas: +385 32 454 611 | eko-sustav@eko-sustav.hr

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije


Više o projektu:

Vukovarsko-srijemska županija je prepoznala važnost obnovljivih izvora energije i biomase kao energenta te su osnovane tri trgovačka društva u županiji: Energana Vinkovci d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i Energane Cerna d.o.o. i Energana Lovas d.o.o. koje su u osnutku i izgradnji a kao osnovni energent bi koristile biomasu. Time se ukazuje na postojeću ekološku svijest i praćenje trendova Europske unije u energetskoj učinkovitosti.