;349589326783458672364334;
Nazovite nas: +385 32 454 611 | eko-sustav@eko-sustav.hr

Energane Vukovarsko-srijemske Županije

Energane Vukovarsko-srijemske Županije


Više o projektu:

Energana Vinkovci je nakon provedenog postupka javne nabave sklopila ugovor za izradu projektne dokumentacije do ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu snage 1MWel i opskrbe toplinskom energijom dijela grada sa čime su započele aktivnosti na izgradnji energane. Za Energane Cerna i Lovas je u tijeku priprema izrade projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu i provođenje postupka javne nabave.