SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Vezano za poticanje razvoja energetske efikasnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva je u županiji proveo tečaj za energetske savjetnike prema planu projekta poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj koji provodi projektni Ured Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Također je u županiji osnovan Zeleni Ured […]

Pročitajte više

ISGE (Informacijski sustav gospodarenja energijom)

U suradnji sa UNDP-om u cijeloj županiji su uz pomoć EKO-SUSTAVA d.o.o. održane edukacijske radionice vezano za uspostavljanje Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) pomoću kojeg će korisnici uz pomoć djelatnika EKO-SUSTAVA d.o.o.  moći unositi tjedna očitanja potrošnje energije i mjesečne račune za energente, a iste aktivnosti se nastavljaju u 2013. godini. Ministarstvo graditeljstva i […]

Pročitajte više

PLANIRANJE I IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Sukladno Planu gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07), te Planu gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj osnovana je županijska komunalna tvrtka (ŽKT) EKO-SUSTAV d.o.o. za gospodarenje otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije koja vodi poslove na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom  (ŽCGO)  kao primarnu djelatnosti te uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. […]

Pročitajte više

PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. godine (od 03. ožujka 2011. godine) predviđa se financiranje sredstvima Fonda do 100% iznosa izrade projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova na lokacijama CGO-a i odlagališta koja treba sanirati te priprema projektnih aplikacija sa sufinanciranje projekta sredstvima EU. Dana 31. ožujka 2011. godine Vukovarsko-srijemska županija […]

Pročitajte više