Peti sastanak projektnih partnera projekta PROGRES

U prostorijama Općine Nijemci na dan 30. lipnja 2014. godine održan je peti sastanak projektnih partnera na provedbi projekta PROGRES – zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije. Na jučerašnjem sastanku predstavljen je pregled do sada realiziranih aktivnosti i priprema za slijedeće razdoblje, utvrđene procedure javne nabave za pojedine aktivnosti. Također je utvrđena dinamika daljnjih […]

Pročitajte više