Ministar Franz Untersteller sa suradnicima posjetio je Vukovarsko – srijemsku županiju 01. kolovoza 2014. godine

Vukovarsko – srijemski župan Božo Galić, sa svojim suradnicima, primio je 01. kolovoza 2014. godine u Palači Srijem, ministra okoliša, klime i energetike Baden-Württemberg Franza Unterstellera sa suradnicima. Ova službena posjeta ministra je rezultat dugogodišnje suradnje Vukovarsko – srijemske županije i EKO-SUSTAVA d.o.o. sa njemačkom saveznom pokrajinom Baden-Württemberg. U studenome 2012. godine potpisano je Pismo […]

Pročitajte više