U Budimpešti (Mađarska) održana Glavna skupština Danube-INCO.NET projekta

U Budimpešti (Mađarska) –  na dane 09. do 11. prosinca 2015. godine održana je Glavna skupština Danube-INCO.NET projekta. Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u radu Glavne skupštine su sudjelovali Direktor Krešimir Raguž i Mihajlo Nagy, zaposlenik EKO-SUSTAV-a d.o.o., a ispred regionalne razvojne Agencije Hrast Vukovarsko-srijemske županije, Ivan Ambroš. Na radionici su održane prezentacije radnih grupa […]

Pročitajte više

U Rumunjskoj, Craiova održana radionica o centrima za prijenos tehnologija

U Rumunjskoj, Craiova –  na dan 30. studenog 2015. godine održana je radionica vezano za osnivanje centara za prijenos tehnologije putem projekta Danube-INCO.NET. Ispred EKO-SUSTAVA d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, zaposlenik EKO-SUSTAV-a d.o.o., a ispred regionalne razvojne Agencije Hrast Vukovarsko-srijemske županije, Ivan Ambroš. Na radionici su održane prezentacije o inovacijama u dunavskoj […]

Pročitajte više

U Beogradu (Srbija) održana regionalna konferencija o iskorištavanju biomase u regiji

U Beogradu (Srbija) – je na dane 24.-25. studenog 2015. godine održana regionalna konferencija o iskorištavanju biomase – How to strenghten the usage of bioenergy in the balkans region – joint solution  for sustainable future. Na regionalnoj konferenciji su sudjelovali Mihajlo Nagy, zaposlenik EKO-SUSTAV-a d.o.o. i Ivan Ambroš, zaposlenik regionalne razvojne agencije Vukovarsko-srijemske agencije Hrast. […]

Pročitajte više

Sudjelovanje EKO-SUSTAV-a d.o.o. na Drugom gospodarskom forumu Žepče 2015.

U  Žepču (BiH) je na dan 15. listopada 2015. godine održan – Drugi gospodarski forum Žepče 2015. sa temom: „Energetska učinkovitost u malim i srednjim poduzećima: mogućnost smanjenja troškova“. Na Forumu su ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. prisustvovali direktor Krešimir Raguž i zaposlenik Mihajlo Nagy koji su prezentirali stanje u projektima energetske učinkovitosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na […]

Pročitajte više

U Ulmu (Njemačka) održan 4.-ti godišnji Forum o EU strategiji za Dunavsku regiju

U Ulmu (Njemačka) –  na dane 27.-31. listopada 2015. godine održan je 4.-ti Godišnji Forum o EU strategiji za Dunavsku regiju na kojem je putem projekta Danube-INCO.NET vezano za osnivanje centara za prijenos tehnologije ispred EKO-SUSTAVA d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, zaposlenik EKO-SUSTAV-a d.o.o. Na Forumu su održane prezentacije o inovacijama u […]

Pročitajte više

U Vinkovcima održan seminar o kulturama kratkih ophodnji za energiju

Vinkovcima, u petak 12.lipnja 2015. godine je održan seminar na temu kultura kratkih ophodnji (KKO) (brzorastuće vrste poput vrbe, topole, bagrema i dr. u kratkim ophodnjama) za lokalne energetske potrebe u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Seminar se odvijao u okviru IEE SRCplus projekta, a namijenjen je prvenstveno poljoprivrednicima, ali i svim potencijalnim dionicima u lancu. Seminar su […]

Pročitajte više

Objavljen je poziv za EUREKA program EU Strategije Dunavske regije (EUSDR), koji cilja na suradnju stvaranjem sinergije i koordinaciju između postojećih politika i inicijativa koje se odvijaju u Dunavskoj regiji

EUREKA DANUBE REGION MULTILATERAL CALL 2015 FOR CROSS-BORDER CO-OPERATIVE PROJECTS (E!DI EUREKA DANUBE INITIATIVE CALL 2015)   Detalje o programu možete pronaći na slijedećim linkovima:   EUREKA call website: http://www.eurekanetwork.org/danube-region-call-for-projects   Call information: http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=74042780-39b9-43c2-b4be-5fb75b2fb5cd&groupId=10137   Project application form: http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=67b5cd70-b333-4755-937e-576c054ac7ed&groupId=10137   Danube-INCO.NET website http://danube-inco.net/object/call/14862

Pročitajte više

Održan prvi sastanak vezano za uspostavu Centra za prijenos tehnologija u Vukovarsko-srijemskoj županiji – DTC Vukovar (Danube Transfer Center Vukovar)

Na dane 04. i 05. ožujka 2015. godine u prostorijama Tehnološkog Parka Vinkovci d.o.o. (Ulica Vatrogasna 5, Vinkovci) održan je prvi sastanak (set-up meeting) vezano za uspostavu prvog centra za prijenos tehnologija u Vukovarsko-srijemskoj županiji – DTC Vukovar (Danube Transfer Center Vukovar). DTC Vukovar će biti smješten u prostorijama Tehnološkog Parka Vinkovci, a inicijativa je […]

Pročitajte više

GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA 2015 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu) objavljen je: GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim se sufinanciraju projekti iz sektora energetske učinkovitosti/obnovljivih izvora energije i sektora zaštite okoliša za javne i privatne osobe. GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA 2015

Pročitajte više