Objavljen je poziv za EUREKA program EU Strategije Dunavske regije (EUSDR), koji cilja na suradnju stvaranjem sinergije i koordinaciju između postojećih politika i inicijativa koje se odvijaju u Dunavskoj regiji

EUREKA DANUBE REGION MULTILATERAL CALL 2015 FOR CROSS-BORDER CO-OPERATIVE PROJECTS (E!DI EUREKA DANUBE INITIATIVE CALL 2015)   Detalje o programu možete pronaći na slijedećim linkovima:   EUREKA call website: http://www.eurekanetwork.org/danube-region-call-for-projects   Call information: http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=74042780-39b9-43c2-b4be-5fb75b2fb5cd&groupId=10137   Project application form: http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=67b5cd70-b333-4755-937e-576c054ac7ed&groupId=10137   Danube-INCO.NET website http://danube-inco.net/object/call/14862

Pročitajte više

Održan prvi sastanak vezano za uspostavu Centra za prijenos tehnologija u Vukovarsko-srijemskoj županiji – DTC Vukovar (Danube Transfer Center Vukovar)

Na dane 04. i 05. ožujka 2015. godine u prostorijama Tehnološkog Parka Vinkovci d.o.o. (Ulica Vatrogasna 5, Vinkovci) održan je prvi sastanak (set-up meeting) vezano za uspostavu prvog centra za prijenos tehnologija u Vukovarsko-srijemskoj županiji – DTC Vukovar (Danube Transfer Center Vukovar). DTC Vukovar će biti smješten u prostorijama Tehnološkog Parka Vinkovci, a inicijativa je […]

Pročitajte više