U mjestu Karlsruhe (Njemačka) održan trening sudionika DTC mreže centara za prijenos tehnologije – putem projekta Danube-INCO.NET

U mjestu Karlsruhe (Njemačka) –  na dane od 29. studenog do 01. prosinca 2016. godine održan trening sudionika DTC mreže centara za prijenos tehnologije – putem projekta Danube-INCO.NET a vezano za projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre). Ispred tvrtke EKO-SUSTAV d.o.o. […]

Pročitajte više

Izrađena projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrada osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije

U 2016. i 2017. godini je do današnjeg dana uspješno završena izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) za energetsku obnovu slijedećih škola: OŠ Tordinci-Područna škola Antin, Ivana Gundulića 2A, Antin OŠ Dragutin Tadijanović Vukovar, 204. vukovarske brigade 24 a., 32000 Vukovar Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci, Braće Radić 17, 32253 Komletinci Osnovna škola […]

Pročitajte više

U Bratislavi (Slovačka) – održan 5. godišnji forum EU strategije za Dunavsku regiju

U Bratislavi (Slovačka) na dan 02. studenog 2016. godine je u gradskoj vijećnici grada Bratislave održan prijem vezano za održavanje devete Europske konferencije Dunavskih gradova i regija. Na dane 03. i 04. studenog 2016. godine je održan 5. godišnji forum EU strategije za Dunavsku regiju na kojem je predstavljen DTP – Dunavski transnacionalni program – […]

Pročitajte više

IZRAĐENA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE MITNICA, VUKOVAR

U 2016. godini je uspješno završena izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) za energetsku obnovu Osnovne škole Mitnica Vukovar koja je preduvjet za Natječaj za izvođenje radova energetske obnove škole. Projekt je 100% sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Projekt su pripremali djelatnici tvrtke […]

Pročitajte više

Posjet predstavnika tvrtke Steinbeis Europa-Zentrum Vukovaru i Vinkovcima na dane od 19-23 rujna 2016. godine uz održanu – Radnu skupinu PA8 EUSDR “Inovacije i prijenos tehnologija” održanu u HGK ŽK Osijek

Na dan 19. rujna 2016. godine održan je sastanak predstavnika tvrtke Steinbeis Europa Zentrum –Projekt managera Daniele Chiran u Zagrebu sa predstavnicima Šumarskog fakulteta – na temu prijave projekta Centra kompetencija na kojoj su sudjelovali i ispred Agencije za regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Dr.sc. Ivan Ambroš, voditelj Odjela za regionalni razvoj i strateško […]

Pročitajte više

U Cluju (Rumunjska) održana finalna konferencija projekta – NO GAP- – u okviru projekta Danube-INCO.NET

  U Cluju (Rumunjska) – na dane 27. i 28. srpnja 2016. godine održana je finalna konferencija – projekta – NO GAP – na kojoj su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET i vezano za projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube […]

Pročitajte više

U Budimpešti (Mađarska) održana – TRIPLE-HELIX CONFERENCE ON BIO-BASED ECONOMY – Supporting the development of bio-based economy partnerships in the Danube Region through a triple-helix approach – u okviru projekta Danube-INCO.NET

U Budimpešti (Mađarska) – na dane 19. i 20. srpnja 2016. godine održana je konferencija – TRIPLE-HELIX CONFERENCE ON BIO-BASED ECONOMY – Supporting the development of bio-based economy partnerships in the Danube Region through a triple-helix approach – na kojoj su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET i vezano za projektne aktivnosti uspostave […]

Pročitajte više

U mjestu Bukurešt (Rumunjska) održan sastanak sudionika mreže – Centara za prijenos tehnologije – putem projekta Danube-INCO.NET

U mjestu Bukurešt (Rumunjska) –  na dane od 09.-10. svibnja 2016. godine održan je sastanak sudionika mreže – Centara za prijenos tehnologije – na kojoj su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET. Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, savjetnik direktora, ispred Regionalne Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast, Ivan […]

Pročitajte više

U mjestu Melk (Austrija) održana je radionica „Energy workshop and E-mobility day 2016“

U mjestu Melk (Austrija) –  na dan 21. svibnja 2016. godine održana radionica „Energy workshop and E-mobility day 2016“ na kojoj su sudjelovao predstavnik EKO-SUSTAV-a d.o.o. putem projekta Danube-INCO.NET. Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, savjetnik direktora, na radionici na kojoj su sudjelovali predstavnici radnih skupina za održivi razvoj, energiju i […]

Pročitajte više

U mjestu Karlsruhe (Njemačka) održana konferencija „Connect Ideas to business 2016“ – putem projekta Danube-INCO.NET

U mjestu Karlsruhe (Njemačka) – na dan 02. svibnja 2016. godine održana je konferencija „Connect Ideas to business 2016“ na kojoj su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET i vezano za projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre). Ispred EKO-SUSTAV-a […]

Pročitajte više