IZRAĐENA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE MITNICA, VUKOVAR

U 2016. godini je uspješno završena izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) za energetsku obnovu Osnovne škole Mitnica Vukovar koja je preduvjet za Natječaj za izvođenje radova energetske obnove škole. Projekt je 100% sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Projekt su pripremali djelatnici tvrtke […]

Pročitajte više