Izrađena projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrada osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije

U 2016. i 2017. godini je do današnjeg dana uspješno završena izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) za energetsku obnovu slijedećih škola: OŠ Tordinci-Područna škola Antin, Ivana Gundulića 2A, Antin OŠ Dragutin Tadijanović Vukovar, 204. vukovarske brigade 24 a., 32000 Vukovar Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci, Braće Radić 17, 32253 Komletinci Osnovna škola […]

Pročitajte više

U Bratislavi (Slovačka) – održan 5. godišnji forum EU strategije za Dunavsku regiju

U Bratislavi (Slovačka) na dan 02. studenog 2016. godine je u gradskoj vijećnici grada Bratislave održan prijem vezano za održavanje devete Europske konferencije Dunavskih gradova i regija. Na dane 03. i 04. studenog 2016. godine je održan 5. godišnji forum EU strategije za Dunavsku regiju na kojem je predstavljen DTP – Dunavski transnacionalni program – […]

Pročitajte više