U Stuttgartu (Njemačka) održan kick-off meeting (početni sastanak) projekta Made in Danube

U Stuttgartu (Njemačka) –  na dane od 21-22 ožujka 2017. godine održan je kick-off meeting (početni sastanak) projekta Made in Danube na kojem su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET i vezano za projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre). […]

Pročitajte više

U Budimpešti (Mađarska) održan – SPA-REUSE kick-off meeting

U Budimpešti (Mađarska) –  na dan 09. ožujka 2017. godine održana je SPA-REUSE kick-off meeting, početni sastanak za pripremu projekta koji se treba prijaviti na drugi poziv na podnošenje prijedloga za Interreg projekata. Kao koordinator pripreme projekta sudjeluje Gđa. Fanni Bobbak iz mađarske tvrtke HEFTA, Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, […]

Pročitajte više