Predavanja na temu: Agrifood bussiness connection

U tijeku je održavanje trodnevnog događaja pod nazivom Eastern partnership to the EU: Agri-food business connections koje traje od 23.2 do 25.2. na platformi b2match. U prvom dijelu konferencije mogli ste slušati predstavljanje projekata „Organic Route“ i „Wine2B“ u okviru inicijative „EU4Business“ Europske Unije te samih partnera u projektima Eco Visio iz Moldavije, Republican Centre […]

Pročitajte više