ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVA „NAŠA DJECA“  VUKOVAR  


Završena Energetska obnova Društva “Naša djeca” Vukovar na adresi Kardinala A. Stepinca 48, Vukovar

Naziv korisnika: Društvo “Naša djeca” Vukovar

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Društva “Naša djeca” Vukovar je 562.928,18 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 339.717,16 kuna te 223.211,02 kuna je iznosio udio Društva “Naša djeca” Vukovar.

Razdoblje provedbe projekta je bilo od 30. studenog 2018. godine do 29. studenog 2020. godine te su radovi energetske obnove završeni u mjesecu studenom 2019. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. –  Energetska obnova zgrade Društva “Naša djeca” na adresi Kardinala A. Stepinca 48, Vukovar, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0515, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, • zamjena vanjske stolarije, • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom •  horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Predviđenim mjerama je ostvarena godišnja ušteda energije od minimalno 68,66% a također smanjenje emisije CO².

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada Društva “Naša djeca” se svrstavala u energetski razred G, a zgrada se nakon energetske obnove svrstala u energetski razred C.

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o. i Društva “Naša djeca” Vukovar.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019