Završena energetska obnova zgrade Područne škole Srijemske Laze na adresi D. Kovačevića 2., Srijemske Laze, Osnovne škole Stari Jankovci, Stari Jankovci

Naziv korisnika: Osnovna škola Stari Jankovci
Ukupna vrijednost projekta energetske obnove škole je 459.496,83 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 293.367,51 kuna te 167.379,35 kuna iznosi udio Osnovne škole Stari Jankovci i Vukovarsko-srijemske županije.
Razdoblje provedbe projekta je bilo od 22. studenog 2016. godine do 30. travnja 2019. godine te su radovi završeni prije vremena do 05. rujna 2018. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove Područne škole Srijemske Laze Vukovarsko-srijemske županije pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u rujnu 2018. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentni broj: KK.04.2.1.03).

Energetska obnova tj. za izvođenje radova na školi rezultirati će smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su četiri mjere energetske učinkovitosti: zamjena termoizolacije fasade, termoizolacija stropova prema tavanu, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila i ugradnja energetski učinkovite rasvjete kojima je ostvarena godišnja ušteda energije od minimalno 59%, a također smanjenje emisije CO2.

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske učinkovitosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o., Osnovne škole Stari Jankovci i Upravnog odjela za obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije.

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ i http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr