Vukovarsko-srijemska županija kontinuirano ulaže u obnovljive izvore energije i to kroz projekte na  školskim objektima.

Tvrtka Eko-sustav d.o.o. iz Vukovara čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija, montirala je fotonaponsku elektranu na krovište sportske dvorane Srednje škole Ilok, na adresi M. Gupca 168. Navedena fotonaponska elektrana namijenjena je vlastitoj potrošnji.  Ukupna snaga instalirane elektrane iznosi 52,8 kW koju proizvodi ukupno 176 fotonaponskih modula snage 300 W.

Godišnja potrošnja Srednje škole Ilok iznosi 65.000 kWh godišnje, a predviđa se da će godišnja proizvodnja zahvaljujući navedenoj elektrani doseći do 60.778 kW godišnje. Slijedom navedenog elektrana u potpunosti ispunjava očekivanja, te bi prema izračunima Srednja škola Ilok iz mreže opskrbljivača trebala preuzimati samo 4.222 kW godišnje, odnosno ostvariti uštedu do čak 93% u odnosu na trenutnu potrošnju.

Ugradnjom fotonaponske elektrane ostvaruje se i sekundarni učinak ovakve investicije, a to je otpornost na porast cijena energenata, jer škola gotovo u cijelosti pokriva vlastitu potrošnju, te ju neće toliko pogoditi čimbenici koji utječu na porast cijene električne energije i ostalih energenata.

Također, predviđeno smanjenje emisija CO2 (ugljični dioksid) iznosi 14.283 kg godišnje, čime se uvelike smanjuje negativan utjecaj na okoliš u odnosu na energiju iz neobnovljivih izvora.

Ukupna cijena investicije iznosila je 556.306,25 kn, od čega je čak 80% investicije sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ostatak je  financiran iz sredstava Vukovarsko-srijemske županije te bez njih sam projekt ne bi mogao biti realiziran.