U suradnji sa UNDP-om u cijeloj županiji su uz pomoć EKO-SUSTAVA d.o.o. održane edukacijske radionice vezano za uspostavljanje Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) pomoću kojeg će korisnici uz pomoć djelatnika EKO-SUSTAVA d.o.o.  moći unositi tjedna očitanja potrošnje energije i mjesečne račune za energente, a iste aktivnosti se nastavljaju u 2013. godini.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvo gospodarstva uz tehničku pomoć UNDP-a, za potrebe praćenja potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora razvili su Nacionalni informacijski sustav  za gospodarenje energijom (ISGE) u sklopu Projekta „Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“.

ISGE je računalna aplikacija putem koje se na temelju općih podataka o neposrednoj potrošnji energije i vode za zgradu, prati i analizira potrošnja energije i vode u zgradama javnog sektora (upravne zgrade,bolnice,škole,vrtići). Podaci uneseni u ISGE koriste se za niz izračuna, analiza i kontrola koji omogućavaju razumijevanje kako i na što trošimo energiju i vodu u pojedinoj zgradi, uspoređivanje pojedinih zgrada sa sebi sličnim zgradama, kao i identificiranje neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje. Osim redovitog unosa podataka u ISGE, Županija ima obvezu izrade akcijskih planova i programa energetske učinkovitosti, a za njihovu izradu, nužni su podaci o potrošnji zgrada javnog sektora.