ekosustav

U 2016. i 2017. godini je do današnjeg dana uspješno završena izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) za energetsku obnovu slijedećih škola:

  1. OŠ Tordinci-Područna škola Antin, Ivana Gundulića 2A, Antin
  2. OŠ Dragutin Tadijanović Vukovar, 204. vukovarske brigade 24 a., 32000 Vukovar
  3. Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci, Braće Radić 17, 32253 Komletinci
  4. Osnovna škola Mitnica Vukovar, Fruškogorska 2., 32000 Vukovar
  5. Osnovna škola Zrinskih Nuštar, Zrinskog 13, 32221 Nuštar
  6. Područna škola Srijemske Laze, D. Kovačevića 2.
  7. Osnovna škola Stari Jankovci, Naselje Ruđera Boškovića 1., 32 241 Stari Jankovci
  8. Područna škola Tompojevci – Školska 1, Tompojevci
  9. Osnovna škola Mate Lovraka Županja, Alojzija Stepinca 18., 32270 Županja
  10. Zgrada Gimnazije, Obrtničko industrijske i Tehničke škole Županja, Veliki kraj 42., 32270 Županja

koja je preduvjet za Natječaj za izvođenje radova energetske obnove škole. Projekt je 100% sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Projekt su pripremali djelatnici EKO-SUSTAV-a d.o.o. i  djelatnici navedenih škola u suradnji sa Razvojnom agencijom Hrast d.o.o.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Cilj Projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

Provedbom Projekta za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada navedenih škola  procjenjuje se smanjenje potrošnje toplinske energije za grijanje za minimalno  20% energije za grijanje i hlađenje po pojedinoj školi.

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/