Na web stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) najavljen je dugoočekivani natječaj za obnovu višestambenih zgrada, a predviđeno otvaranje natječaja je do 31. ožujka.

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna. Napominjemo uvodno kako ovim pozivom neće biti obuhvaćene višestambene zgrade oštećene u potresu jer će se one obnavljati kroz poseban poziv.

Višestambenom zgradom u smislu ovog poziva smatra se zgrada koja ispunjava kumulativno navedene uvjete:

 • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
 • njome upravlja upravitelj zgrade;
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (“Narodne novine” broj 143/21):

Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:

 • povećanja sigurnosti u slučaju požara,
 • mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i
 • mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su:

 • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade
 • upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade,

Prihvatljive aktivnosti u ovom Pozivu su:

 • Izrada projektne dokumentacije
 • Energetska obnova zgrade
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost projekta

Društvo Eko-sustav zainteresiranim klijentima nudi energetski pregled zgrade, izradu energetskih certifikata i izradu projekta energetske obnove. Napominjemo kako se radi o složenim tehničkim sustavima gdje je za izradu energetskog certifikata, potrebno sudjelovanje inženjera strojarske, građevinske i elektrotehničke struke, a u društvu Eko-sustav d.o.o. ispunjavamo navedene uvjete kako bismo mogli izdati navedeni certifikat. Kontaktirajte nas na 032/550-720 ili putem maila: eko-sustav@eko-sustav.hr

Za više informacija o najavljenom pozivu možete ga preuzeti na linku ispod:

Ilustracija