I ja mogu koristiti obnovljive izvore energije!
U sklopu projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI, Vukovarskosrijemska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuju drugi krug javnog natječaja za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava i kotlovnica na biomasu-pelete u kućanstva na području cijele Vukovarsko-srijemske županije.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ ?!
Podnositelji moraju biti punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Vukovarskosrijemske županije.

ŠTO SE TOČNO SUFINANCIRA I U KOJEM IZNOSU ?!
Sufinanciraju se ukupni troškovi opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava (solarnog kolektora, toplinskog spremnika i potrebne ugradbene opreme) , kotlovnica na biomasu-pelete (kotao, plamenik, spremnik peleta i automatska regulacija) i dizalice topline u iznosu od 50% odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu.

ŠTO SVE TREBAMO UČINITI KAKO BI SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ ?!
1.) Ispuniti i priložiti Prijavni obrazac o energetskim karakteristikama građevine.
2.) Ispuniti i priložiti Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju Projekta. Upitnik i Izjavu možete pronaći na web stranicama Vukovarskosrijemske županije (http://www.vusz.hr/) i na web stranici eko-sustava d.o.o.
(http://www.eko-sustav.hr/).
3.) Priložiti kopiju obije strane osobne iskaznice;
4.) Suglasnost Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine – Konzervatorski odjel u Vukovaru kojom se dopušta ugradnja solarnih kolektora na krov objekta (samo za objekte smještene u zaštićenom području Vukovarsko-srijemske županije);
5.) Priložiti kopiju dokumenta kojim se dopušta građenje (preslika vlasničkog lista sa upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena), ili izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju), ili potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine).
6.) Troškovnik predviđenih radova.

A ŠTO TREBAMO ČINITI SA SVIM PRIKUPLJENIM DOKUMENTIMA ?!
Sve navedene dokumente potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poslati
poštom na adresu:
Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9., 32 000 Vukovar sa naznakom: Obnovljivi izvori energije u kućanstvima Vukovarsko-srijemske županije – drugi krug – Ne otvaraj.

Dokumente treba dostaviti najkasnije do 09.srpnja 2012. godine u 12.00 sati.

KADA I KAKO MOŢEMO SAZNATI REZULTATE NATJEČAJA ?!
Ocjenjivanje podnesenih prijava i javna objava rezultata biti će do 15 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava u Natječaju na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije; (http://www.vusz.hr/) i na web stranici eko-sustava d.o.o. (http://www.eko-sustav.hr/) i dnevnom tisku.

KAKO OSTVARUJEMO SUBVENCIJU?!
Pri nabavi opreme korisnici sredstava koriste se vrijednosnim kuponom kao instrumentom plaćanja te isti ostavljaju u trajno vlasništvo prodavatelju opreme koji pri naplati umanjuje iznos računa za 50 % ukupnog iznosa sa uključenim PDV-om do najvišeg iznosa od 15.000,00 kn.
1.) Fakturu opreme i montaže sa jasno naznačenim iznosom subvencije Vukovarsko-srijemske županije;
2.) Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;
3.) Popunjeni i ovjereni vrijednosni kupon (koji je korisnik ostavio kod prodavatelja pri kupovini opreme).

GDJE MOŽEMO SAZNATI VIŠE ?!
Ostale informacije vezane uz uvjete javnog natječaja mogu se naći na web stranicama
Vukovarsko-srijemske županije; (http://www.vusz.hr/) i na web stranici eko-sustava d.o.o.
(http://www.eko-sustav.hr/) ili na info telefonu 032/454 703

Detaljnije informacije možete naći ovdje…