REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

vukovarsko_srijemska_zupanija 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POTICANJA

 PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

 U ZGRADARSTVU KOD FIZIČKIH OSOBA U

VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

U 2013. GODINI

KLASA: 351-01/13-01/03

URBROJ: 2196/1-01-13-14

U Vukovaru, 17. rujna 2013. godine

OBAVIJEST

O REZULTATIMA NATJEČAJA

u Natječaju za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju – poticanja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2013. godini

 

POPIS PRIJAVA KOJE ZADOVOLJAVAJU UVJETE NATJEČAJA I KOJI SU ODABRANI KAO KORISNICI SREDSTAVA

Rd. Br.

Podaci o podnositelju prijave

Broj bodova

1.

Jovan Vukajlović, Kriva bara 30., 32000 Vukovar

85

2.

Slavko Drozdek, Fabijana Šovagovića 14 A., 32000 Vukovar

82

3.

Damir Gvozdanović, Ivana Gorana Kovačića 81., 32000 Vukovar

79

4.

Ivo Josipović, Vidorska ulica 49., 32241 Novi Jankovci

79

5.

Tomislava Šupuković, Bana Jelačića 5., 32221 Nuštar

79

6.

Slobodan Ugljar, Vukovarska 162., 32240 Mirkovci

78

7.

Milenko Kuzman, Veliki kraj 22., 32270 Županja

78

8.

Goran Filipović, Gustava Krkleca 9., 32100 Vinkovci

77

9.

Vojislav Kosić, Čakovečka 9., 32000 Vukovar

76

10.

Martin Bobošević, Kralja Zvonimira 66., 32273 Gradište

76

11.

Miloš Boromisa, Velebitska 161., 32000 Vukovar

74

12.

Berislav Medić, Pavleka Miškina 20., 32100 Vinkovci

74

13.

Vlado Vrkić, Vukovarska 7., 32100 Vinkovci

74

14.

Saša Pupovac, Oslobođenja 19., 32000 Vukovar

73

15.

Jeka Aleksa, Zelena 104., 32000 Vukovar

73

16.

Slavica Bulić, Slobode 28., 32000 Vukovar

73

17.

Zlatko Sić, Braće Radića 111., 32270 Županja

72

18.

Ivan Sabljić, Vanje Radauša 2., 32100 Vinkovci

72

19.

Rozalija Bondža, Grgura Ninskog 5., 32100 Vinkovci

72

20.

Ivica Turkalj i Zorka Turkalj, Lijeva bara 3., 32000 Vukovar

71

21.

Dejan Hladek, Augusta Šenoe 20., 32270 Županja

71

22.

Josip Shubert, Braće Radića 12., 32270 Županja

71

23.

Branislav Teofilović, Milana Milankovića 71., 32222 Bršadin

71

24.

Nada Milaković, Andrije Hebranga 16., 32270 Županja

71

25.

Josip Begović i Kata Begović, Nikole Jurišića 18., 32272 Cerna

71

26.

Mario Orkić i Indira Orkić, Sv.L.Mandića 37., 32000 Vukovar

70

27.

Hrvoje Tomić, Vladimira Nazora 61., 32270 Županja

70

28.

Jasmina Jaman, Kneza Domagoja 5, 32000 Vukovar

68

29.

Franjo Vagner i Janja Fogadić, Trg H.Velikana 28., 32273 Gradište

68

30.

Bojan Urisk, Jakova Gotovca 18., 32000 Vukovar

68

31.

Marinko Barišić i Juliška Barišić, Kolodvorska 53., 32241 Novi Jankovci

67

32.

Mirjana Jurić, Kralja Zvonimira 1., 32244 Đeletovci

67

33.

Ivica Dretvić, Braće Radića 211., 32273 Gradište

67

34.

Bernardica Komšić, Andrije Štampara 17., 32100 Vinkovci

66

35.

Josip Bošković, Petra Svačića 146 A., 32270 Županja

65

36.

Krešimir Bilić, Srijemska 16, 32100 Vinkovci

65

37.

Krešimir Raguž, Sinjske alke 24., 32000 Vukovar

65

38.

Ljubinko Hekić, Trg Republike Hrvatske 3/3., 32000 Vukovar

65

39.

Marija Jelić, Zlatana Sremca 35., 32100 Vinkovci

65

40.

Mancika Nevistić, Mala ulica 9., 32100 Vinkovci

65

41.

Davorka Savičić, Vijenac R. Boškovića 5/22., 32000 Vukovar

65

42.

Antun Horvat, Prosina 47., 32000 Vukovar

65

43.

Dragutin Zvijerac, Ferde Šišića 33., 32100 Vinkovci

65

44.

Marija Ištvanović, Kralja Krešimira IV 12., 32221 Nuštar

65

45.

Marija Cirba, Ljudevita Gaja 35a., 32237 Lovas

65

46.

Ivanka Vlahović, Vukovarska 14., 32221 Nuštar

65

47.

Mišel Mikić, Slavija 102., 32100 Vinkovci

64

48.

Nada Marić, Kvarnerska 12., 32100 Vinkovci

64

49.

Zlatica Pezić, Križnog puta 138., 32221 Nuštar

64

50.

Jozo Zovak, Bana Josipa Jelačića 41., 32254 Vrbanja

64

51.

Đuro Đaković i Manda Đaković, Otona Ivekovića 6., 32270 Županja

64

52.

Trpimir Žderić, Zrinska ulica 29., 32245 Nijemci

63

53.

Tomislav Tomić, Marije Jurić Zagorke 42., 32000 Vukovar

62

54.

Ivica Knežević, Marka Marulića 15., 32270 Županja

62

55.

Štefanko Andrić i Marija Andrić, Senjskih uskoka 3., 32100 Vinkovci

62

56.

Branko Sabljak, LJ.Gaja 1., 32237 Lovas

62

57.

Krunoslav Buhač, Makedonska 61., 32100 Vinkovci

62

58.

Anton Peričić, Lovaska 9., 32000 Vukovar

62

59.

Zlata Bujadinović, Ivana Gundulića 35., 32100 Vinkovci

62

60.

Jakob Križan, Matije Gupca 17., 32221 Nuštar

62

61.

Ivan Foro, Hrvatske Nezavisnosti 93., 32000 Vukovar

62

62.

Radivoja Mačinković i Spomenka Mačinković, Hrastik 18., 32000 Vukovar

62

63.

David Žgela, Gorjani 108., 32281 Ivankovo

61

64.

Matija Kuduz, Mala Cerna 77., 32272 Cerna

61

65.

Marijan Spajić, Zrinskih i Frankopana 4., 32270 Županja

61

66.

Antun Ljubas, Potočka ulica 12., 32284 Stari Mikanovci

61

67.

Josip Dabro, B. Jelačića 159a., 32252 Otok

61

68.

Ivanka Šesto, J.Lovretića 104., 32100 Vinkovci

61

69.

Goran Maloča, Brune Bušića 10., 32100 Vinkovci

59

70.

Antun Bekavac, Kolodvorska 11., 32241 Novi Jankovci

59

71.

Mijo Đukić, Varoščica 15A., 32252 Otok

59

72.

Damir Imrek, M.A.Reljkovića 86., 32271 Rokovci

59

73.

Niko Tešić, Ruđer Bošković 8., 32252 Otok

59

74.

Siniša Lalić, Lička 138., 32010 Vukovar

59

75.

Andrić Markan, Kolodvorska 23a., 32241 Novi Jankovci

59

76.

Ivan Bičanić i Evica Bičanić, Vj.J.Gotovca 14., 32100 Vinkovci

59

77.

Niko Petričević, Katarine Kotromanić 71., 32100 Vinkovci

59

78.

Damir Spudić, Lička 98., 32000 Vukovar

59

79.

Marko Vidović, Bana Josipa Šokčevića 5a., 32251 Privlaka

59

80.

Zdenko Besek, Rastoke 109., 32254 Vrbanja

59

81.

Ivan Žeko, 12 redarstvenika 29 d., 32221 Nuštar

59

82.

Milan Markovinović, A.Cesarca 1., 32000 Vukovar

59

83.

Jasna Šuker, A.G.Matoša 11 A., 32100 Vinkovci

59

84.

Šimo Antukić i Luca Antukić, V.Nazora 1 A., 32241 Stari Jankovci

59

85.

Gordana Gazibara i Ljubica Gazibara, Vijenac J. Gotovca 38., 32100 Vinkovci

59

86.

Katica Oreč, J.J.Strossmayera 159., 32275 Bošnjaci

59

87.

Ivana Šego, Školska 26., 32100 Vinkovci

58

88.

Stjepan Đukić, Zagrebačka 24., 32100 Vinkovci

58

89.

Nikola Krajnović, Kralja P.Krešimira IV 6., 32000 Vukovar

58

90.

Zvonko Živaljić, Domovinskog rata 54/9., 32000 Vukovar

57

91.

Ena Vukadin, Marije Jurić Zagorke 8., 32000 Vukovar

57

92.

Drago Kopić, Petra Svačića 92., 32270 Županja

56

93.

Ilija Lukić-Tunjić, Alojzija Stepinca 200 A., 32100 Vinkovci

56

94.

Darko Martinović, Ante Starčevića 13., 32249 Tovarnik

56

95.

Josip Kopić, Školska 23A., 32274 Štitar

56

96.

Anica Cikać, Barutana 15., 32100 Vinkovci

56

97.

Anto Đigumović, B.Radića 90., 32246 Lipovac

56

98.

Dragan Drezgić, V.Nazora 33., 32227 Borovo

56

99.

Davor Kopilaš, Hercegovačka 23., 32236 Ilok

56

100.

Zagorka Vorkapić, Nuštarska 35., 32000 Vukovar

56

101.

Krunoslav Senčić, Antuna Akšamovića 1., 32100 Vinkovci

56

102.

Danijela Radaković, Vijeća Europe 6., 32000 Vukovar

56

103.

Ivan Kuveždić, Ante Starčevića 34., 32235 Bapska

56

104.

Krunoslav Šimunović, Makedonska 18., 32100 Vinkovci

56

105.

Stipan Dolić, Križni put 7 E., 32221 Nuštar

56

106.

Zlatko Štiburek, Blok Tržnica 11., 32100 Vinkovci

56

107.

Ilija Zulumović, Vladimira Gortana 30., 32100 Vinkovci

56

108.

Darko Ošust, M.J.Zagorke 21., 32000 Vukovar

56

109.

Velimir Slavić, Borinačka 71 A., 32100 Vinkovci

56

110.

Julka Borilović, Otona Ivekovića 3., 32270 Županja

56

111.

Marko Lukić-Tunjić, Omladinska ulica 25., 32252 Otok

55

112.

Damir Župančić i Kristina Župančić, V.Gortana 28, 32100 Vinkovci

55

113.

Dominik Haubrich, V.S.Karadžića 180., 32240 Mirkovci

55

114.

Pero Kovačević, Školska ulica 132., 32227 Borovo

55

115.

Lovro Marjanović, Velebitska 4., 32100 Vinkovci

55

116.

Josip Šubarić, J.Kozarca 7., 32000 Vukovar

55

117.

Anto Petrušić, Braće Radića 41A., 32241 Stari Jankovci

54

118.

Ivan Berač, Hrvatskih kraljeva, 76A., 32100 Vinkovci

54

119.

Milenko Martić, Ribička ulica 7., 32272 Cerna

54

120.

Đuro Šarić, Ivana Antuna Fitzya 22., 32100 Vinkovci

54

121.

Julijana Šugar, Bana Jelačića 13., 32221 Marinci

54

122.

Rudolf Tomić, Petra Svačića 16 d., 32221 Nuštar

54

123.

Zvonimir Rozić, Josipa Kozarca 152., 32100 Vinkovci

53

124.

Jovica Tanasić, Vase Đurđevića 150 A., 32222 Bršadin

53

125.

Petar Tokić, Plitvička 15., 32000 Vukovar

53

126.

Stanko Prkačin, J.J.Strossmayera 6., 32223 Privlaka

53

127.

Vinko Slišković, V.Nazora 41., 32241 Stari Jankovci

53

128.

Zvonko Kralj, Ivanova 35., 32225 Ćelije

53

129.

Slavko Kalac i Nada Klanac, M.Ivanića 93., 32100 Vinkovci

53

130.

Borko Jurčević, Jadranska 33A., 32000 Vukovar

53

131.

Ilija Vojnović, Josipa Runjanina 25., 32000 Vukovar

53

132.

Matija Jovanić, Braće Radića 68., 32270 Županja

53

133.

Anto Šuker, Bošnjaci 219., 32281 Ivankovo

53

134.

Alen Orlovčić, Lijeva bara 52., 32000 Vukovar

53

135.

Ivica Azenić, Duga 51., 32000 Vukovar

53

136.

Darko Kovačević, Vatroslava Lisinskog 22., 32100 Vinkovci

53

137.

Jovanka Šarčević, Vatroslava Lisinskog 17., 32000 Vukovar

53

138.

Ivan Balić, Dr.J.Fulanovića 7., 32100 Vinkovci

52

139.

Emil Kolar, Petra Preradovića 32., 32000 Vukovar

52

140.

Dejan Mičić, Otočka 12., 32100 Vinkovci

52

141.

Anka Cindrić, Đergajska 45A., 32000 Vukovar

51

142.

Kata Brandt, Vanje Radauša 20., 32000 Vukovar

51

143.

Vedran Čuljak, Slavka Mađera 6., 32100 Vinkovci

51

144.

Mato Žderić, Antuna Branka Šimića 21., 32000 Vukovar

51

145.

Milka Hrgovčić, Duga Ulica 129., 32100 Vinkovci

51

146.

Zdenko Lovrić, Alfreda Hilla 1., 32000 Vukovar

51

147.

    Mira Lamut, Antuna Zrinčeka 4., 32100 Vinkovci

50

148.

Slavko Ramač, Eugena Kvaternika 70., 32000 Vukovar

50

149.

Ljubomir Hardi i Ivka Hardi, Antuna Zrinšeka 7., 32100 Vinkovci

50

150.

Marijan Prgomet, Kralja Tvrtka Kotromanovića 9., 32100 Vinkovci

50

151.

Mirko Hanžek, M.Gupca 95., 32280 Jarmina

50

152.

Stevan Bojanac, Vrbik 32., 32000 Vukovar

50

153.

Zvonimir Šuker, Kneza Ljudevita Posavskog 1., 32100 Vinkovci

50

154.

Mato i Mirjana Nakić-Alfirević, Sinjske Alke 4., 32000 Vukovar

50

155.

Tea Horvacki Zivalov, Hrvatskog sokola 18., 32000 Vukovar

50

156.

Daniel Šarec, Bana Josipa Šokčević 8., 32270 Županja

50

157.

Ivana Molnar, Dr.F.Tuđmana 76., 32232 Sotin

50

158.

Željko Beli i Mara Beli, V.Nazora 46., 32241 Stari Jankovci

50

159.

Vinko Čavar i Mirjana Čavar, Kanovačka 16., 32100 Vinkovci

50

160.

Šušak Ilija, Prolaz Rastoke 1., 32270 Županja

49

161.

Željko Fajdetić, Vinogradska 8., 32281 Ivankovo

49

162.

Josip Đukić, Zagrebačka 24., 32100 Vinkovci

49

163.

Denis Bjedov, Olajnica 11/21., 32000 Vukovar

49

164.

Milan Kobaš, Otona Ivekovića 27., 32270 Županja

48

165.

Miša Velimirović, Orahovačka 2 A., 32000 Vukovar

47

166.

Ante Šarić, Zvonarska 9., 32100 Vinkovci

47

167.

Danijel Kopilaš, S.A.Padovanskog 10., 32100 Vinkovci

47

168.

Branko Vuković, Petrovačka 17., 32239 Negoslavci

47

169.

Martina Šimunović, Đakovačka 43., 32000 Vukovar

47

170.

Stipa Nikolić, Augusta Cesarca 87., 32000 Vukovar

47

171.

Ivanka Petričević, Matije Gupca 3., 32284 Stari Mikanovci

47

172.

Ivan Brčić, Kneza Lj.Posavskog 43., 32254 Vrbanja

47

173.

Ljubinko Mirosavljević, Crnogoraca 12., 32222 Pačetin

46

174.

Tomislav Fric, Vladimira Nazora 21., 32256 Strošinci

46

175.

Božica Lalić, Otona Ivekovića 11., 32270 Županja

46

176.

Milenko Vukajlović, Kriva bara 9., 32000 Vukovar

45

177.

Ivica Hasanović, S.Radića 8., 32232 Sotin

45

178.

Dragana Gehrecke, Ljudevita Gaja 2., 32000 Vukovar

45

179.

Goran Stević, Zrinska 42., 32000 Vukovar

44

180.

Nikola Pupovac, Cvjetna 2., 32222 Bršadin

44

181.

Mirjana Bošnjak, Andrije Hebranga 147., 32252 Otok

44

182.

Đuro Ivanković i Mirjana Ivanković, Lijeva bara 67., 32000 Vukovar

44

183.

Anđelka Živanović, Josipa Kozarca 106., 32100 Vinkovci

44

184.

Vlado Križan, Lijeva bara 7., 32000 Vukovar

44

185.

Kristina Černok, Fabijana Šovagovića 12., 32000 Vukovar

44

186.

Hrvoje Lešić, Veliki Kraj 39., 32270 Županja

42

ISKLJUČENE PRIJAVE TEMELJEM BODOVANJA

187.

Sanja Čović, Osječka 8., 32100 Vinkovci

41

188.

Biljana Miota, Zelena 2., 32000 Vukovar

41

189.

Blago Primorac i Emica Primorac, J.Gotovca 22., 32100 Vinkovci

41

190.

Josip Molnar, Branimirova 6., 32221 Cerić, Nuštar

41

191.

Vidosava Radovanović, Gavrilova 12., 32224 Trpinja

41

192.

Ivana Šebalj i Katarina Šebalj, Josipa Lovretića 60., 32100 Vinkovci

41

193.

Danijel Kozina, Hercegovačka Ulica 28., 32100 Vinkovci

41

194.

Ljubica Vučičević, Ljudevita Gaja 29., 32270 Županja

40

195.

Duško Vojnović, Hrvatskog sokola 10., 32000 Vukovar

39

196.

Miloš Tomić, Vijeća Europe 59., 32000 Vukovar

39

197.

Matko Šarić, M.A.Reljkovića 9., 32221 Nuštar

38

198.

Vlatko Šeda i Senka Šeda, Hrvatske Nezavisnosti 132., 32000 Vukovar

38

199.

Marica Radić, Hrv. žrtava 14., 32100 Vinkovci

38

200.

Anđa Glavaš, K.Tomislava 40., 32100 Vinkovci

38

201.

Željko Pavlović, Ivana Plemenita Zajca 8., 32270 Županja

38

202.

Dalibor Kovačević, Školska ulica 132., 32227 Borovo

37

203.

Željko Marjanović, Velebitska 4., 32100 Vinkovci

37

204.

Ivan Babić, V.Nazora 181., 32276 Babina Greda

37

205.

Janja Škrobo, Josipa Bačoke 15., 32254 Vrbanja

37

206.

Ljubica Roknić, Zelena 93., 32000 Vukovar

36

207.

Ivan Kraljević i Mirna Kraljević, Gorjani 223., 32281 Ivankovo

35

208.

Ana Vučić, Kralja Tvrtka Kotromanovića 21., 32100 Vinkovci

35

209.

Hrvoje Merki, Županijska 53/17., 32000 Vukovar

35

210.

Stjepan Krajina, Josipa Kozarca 27., 32242 Slakovci

35

211.

Ivica Zulumović, Vladimira Gortana 66., 32100 Vinkovci

35

212.

Željko Imrek, S.Radića 120 B., 32271 Rokovci

34

213.

Marko Nikolić, Ilirskog preporoda 3., 32270 Županja

32

214.

Zvonko Jukić, A.Akšamovića 42., 32100 Vinkovci

32

215.

Slavica Jelinić, Dr.Franje Tuđmana 38., 32232 Sotin

32

216.

Lidija Soldo, Šokačka ulica 22., 32100 Vinkovci

32

217.

Željko Adžaga, Splitska 1E., 32000 Vukovar

30

218.

Lucija Mioč, Josipa Jurja Strossmayera 122B., 32272 Cerna

30

219.

Danijel Fajdetić, Vinogradska 9a., 32281 Ivankovo

29

220.

Jovanka Turajlić, Dragovoljaca HOS-a 9., 32000 Vukovar

29

221.

Jozo Zulumović, Vladimira Gortana 28., 32100 Vinkovci

26

222.

Janja Mišić-Rudelić, Kralja Tvrtka Kotromanića 18., 32100 Vinkovci

26

223.

Domagoj Drinovac, H. Branitelja 16., 32221 Nuštar

25

224.

Manda Bogdan, V.Nazora 36., 32281 Ivankovo

20

225.

Domagoj Čorić, Katarine Zrinske 22., 32000 Vukovar

7

NE ZADOVOLJAVAJU UVJETE NATJEČAJA

Redni broj prijave u Natječaju

Podaci o podnositelju prijave

2.

Marija Kalić, Matije Gupca 35., 32281 Ivankovo

5.

Milan Hinić, Kneza Domagoja 6., 32000 Vukovar

9.

Ivan Petrović i Stjepan Petrović, J.J.Srossmayera 57., 32283 Vođinci

10.

Sanja Horvat Klasni, Vladimira Nazora 21., 32236 Ilok

16.

 Miloš Erić, Veselina Stojakovića 11., 32227 Borovo

18.

Anđelko Kušenić, Marinka Petrušića 9.,32249 Tovarnik

21.

Ivan Medved, Braće Radića 24., 32283 Vođinci

23.

Radovan Varga, Ukrajinska 44., 32000 Vukovar

28.

Miroslav Jurišić, Nikole Jurišića 27., 32270 Županja

30.

Slavko Tomić, Petra Svačića 20., 32221 Nuštar

33.

Goran Dujić, Šećerana 42., 32270 Županja

34.

Mara Franjić, Bana Josipa Jelačića 19., 32270 Županja

36.

Antun Sabljak, Kneza Mislava 1., 32100 Vinkovci

43.

Krunoslav Šarčević, Križni put 95., 32221 Nuštar

54.

Mara Dugalić, Lapovačka 34., 32100 Vinkovci

56.

Zvonko Vuletić, Šećerana 42., 32270 Županja

57.

Krešimir Oršolić i Sanja Oršolić, A.Mihanovića 15., 32270 Županja

71.

Slavko Dragaš i Milena Dragaš, V.Đurđevića 154., 32222 Bršadin

75.

Ivica Andrijević, Đ.Basaričeka 17., 31410 Strizivojna

81.

Dejan Bekić, Nova 35., 32000 Vukovar

87.

Jozo Gale i Ruža Gale, Zlatana Sremca 43., 32100 Vinkovci

91.

Marinko Stojaković, K.A.Stepinca 53., 32000 Vukovar

94.

Miladinka Šibalić, N.Živkovića 3., 32222 Bršadin

95.

Milan Stojanović, Kraljice mira 10., 32100 Vinkovci

96.

Milorad Gaković i Milica Gaković, A.B.Šimića 26., 32000 Vukovar

97.

Ivana Tomić, M.Krleže 32., 32000 Vukovar

99.

Ivan Čopčić, N.Tesle 30A., 32100 Vinkovci

101.

Radivoj Vlaketić, Ribarska 3., 32222 Bršadin

102.

Tomislav Beljo, A.K.Miošića 41., 32100 Vinkovci

106.

Josip Đukić, Vanje Radauša 42., 32100 Vinkovci

112.

Milka Kosijer, SR.Njemačke 137., 32000 Vukovar

113.

Hrvoje Senčić, Vatrogasna 9., 32100 Vinkovci

122.

Jovan Popović, Vase Đurđevića 28., 32222 Bršadin

123.

Svetlana Adžaga, Hrvatskog sokola 22., 32000 Vukovar

127.

Simo Poznanović, Vinogradska 11., 32227 Borovo

128.

Mirela Hutinec, Hrvatske Nezavisnosti 73., 32000 Vukovar

129.

Zlatko Gugić, Mijata Stojanović 37., 32276 Babina Greda

133.

Andrea Mičić, Industrijska 28., 32100 Vinkovci

135.

Zvonimir Luburić, Kanovačka 56., 32100 Vinkovci

137.

Monika Šrajbek, Široki Put 18., 32000 Vukovar

139.

Josip Karačić, Hrvatskih Kraljeva 7., 32100 Vinkovci

141.

Marko Rimac, Matije Ivanić 47., 32100 Vinkovci

145.

Lovorka Krajnović Tot, Prosina 91., 32000 Vukovar

149.

Marija Takač, Bana Josipa Jelačića 34., 32000 Vukovar

153.

Slavko Kovačević, M.Milankovića 71., 32222 Bršadin

156.

Luka Cindrić, Velika skela 24., 32000 Vukovar

158.

Stjepan Grgić, Vladimira Nazora 58., 32232 Sotin

160.

Đura Lešić i Luca Lešić, Josipa Ruđera Boškovića 3., 32270 Županja

162.

Živojin Mrđanović, Branka Radičevića 13., 32227 Borovo

165.

Mladen Mijatović, Školska ulica 136., 32227 Borovo

166.

Marija Mažar, Augusta Cesarca 70., 32000 Vukovar

170.

Tomislav Jakopiček, Petra Svačića 13., 32221 Nuštar

181.

Petar Cvitković, Ivana Meštrovića 11., 32271 Andrijaševci

182.

Verica Plavšić, Krajiška 29., 32100 Vinkovci

185.

Duško Čubrilo, Vijeća Europe 143 F 32000 Vukovar

186.

Gordana Ferinac, Vukovarska ulica 4., 32249 Tovarnik

187.

Vlatko Josić, Školska 9., 32251 Privlaka

189.

Damir Crnaić, Antuna Akšamovića 3., 32100 Vinkovci

191.

Jelenko Jukić, Antuna Branka Šimića 23., 32100 Vinkovci

194.

Tade Ištuk, Bana Josipa Jelačića 103., 32000 Vukovar

198.

Nikola Krašić, Lijeva bara 71., 32000 Vukovar

200.

Ivica Pravdić, Matica Hrvatske 3., 32000 Vukovar

203.

Hrvoje Čović, Kanovačka 50.,32100 Vinkovci

204.

Dominka Cvetković, Kolodvorska 28., 32211 Ostrovo

210.

Momir Petrović, Eugena Kvaternika 52 a., 32000 Vukovar

211.

Milan Spahić i Suzana Spahić, Gorjani 289., 32281 Ivankovo

212.

Željko Marić, Bana Josipa Jelačića 61., 32000 Vukovar-Bogdanovci

213.

Ivica Rapić, Ulica 22. Lipnja 16., 32240 Mirkovci

215.

Josip Stojanović, Kneza Ljudevita Posavskog 36., 32254 Vrbanja

216.

Ružica Zucić, Vanje Radauša 9., 32100 Vinkovci

217.

Josip Miličević, Kolodvorska 44 A., 32281 Ivankovo

218.

Josip Palijan, Kanalska 16., 32000 Vukovar

220.

Anita Komšić, Vatikanska 33., 32000 Vukovar

221.

Sofija Aleksić, Željeznička 41., 32227 Borovo

222.

Zoran Štefanac, Z.Sremca 23 a., 32100 Vinkovci

229.

Nikola Pavić, Kralja Tomislava 25., 32251 Privlaka

230.

Goran Vicković, Velebitska 56., 32000 Vukovar

232.

Zoran Čučković, Trpinjska cesta 67., 32000 Vukovar

233.

Nebojša Krstonošić, Grobljanska ulica 2a., 32227 Borovo

236.

Drago Vujica, Čakovečka 53., 32000 Vukovar

239.

Milan Marić, Braće Radića 5., 32251 Privlaka

241.

Anto Filipović, Strossmayerova 27., 32270 Županja

244.

Janja Kajkić, Ive Lole Ribara 21., 32246 Lipovac

245.

Jovan Knežević, Alfreda Hilla 18., 32000 Vukovar

246.

Ljiljana Petrović, Slavonska 5., 32010 Lipovača

248.

Josip Rošić, Šiška Menčetića 14., 32270 Županja

249.

Slavuj Petković, Oslobođenja 42., 32239 Negoslavci

253.

Tomislav Gašpar, Našička 9., 32000 Vukovar

255.

Branko Škarica, Rojičani 6., 32281 Ivankovo

256.

Franjo Korpar, Borinačka 9., 32280 Jarmina

262.

Ana Vladisavljević, Vinkovačka 17., 32270 Županja

263.

Petar Zadro, Petra Krešimira IV 25., 32270 Županja

265.

Andrija Lišić, Trg Republike 5/1., 32270 Županja

266.

Ana Tovornik Matijašević, Anina Ulica 2a., 32100 Vinkovci

267.

Pave Medved, Gorjani 151., 32281 Ivankovo

269.

Milorad Petrović, Vladimira Gortana 35f., 32100 Vinkovci

274.

Slavko Radočaj i Ana Radočaj, Stjepana Radića 9., 32237 Lovas

276.

Robert Gojani, Kralja Petra Svačića 30., 32000 Vukovar

277.

Milica Stojanović, Prolazna 8., 32100 Vinkovci

278.

Tihomir Smilović, Antuna Gustava Matoša 22., 32221 Nuštar

280.

Vesna Vidić, Vijeća Europe 159., 32000 Vukovar

281.

Blaženka Marjanović, Vukovarskih Vitezova 15., 32000 Vukovar

284.

Mato Zulumović, Vladimira Gortana 68/1., 32100 Vinkovci

287.

Anto Puškarić, Eugena Kumičića 1., 32100 Vinkovci

289.

Radivoj Jurišin, Oslobođenja 7., 32239 Negoslavci

292.

Vjekoslav Penava, Josipa Bognera 6., 32100 Vinkovci

293.

Novka Ostojić, Đ.Sremca 1A., 32227 Borovo

301.

Sandra Majstorović, Rojičani 63., 32281 Ivankovo

303.

Jovan Ilić i Branka Ilić, Partizanska ulica 37., 32227 Borovo

305.

Ivana Jolić, J.J.Srossmayera 5 A., 32000 Vukovar

310.

Nataša Ernjaković i Nenad Ernjaković, Dragutina Renarića 1., 32000 Vukovar

311.

Ivica Božić, Faličevci 162 A., 32251 Privlaka

313.

Jovica Bradarić, Nuštarska 38., 32000 Vukovar

314.

Nepomuk Čolaković, Ruđera Boškovića 53., 32100 Vinkovci

319.

Jovo Mladjen, Hajduk Mirka 12., 32240 Mirkovci

321.

Marko Tenđera, Europske Unije 26., 32240 Mirkovci

322.

Marija Kubica-Oračić, A.B.Šimića 23., 32100 Vinkovci

326.

Sofija Kovačević, V.Đurđevića 85., 32222 Bršadin

328.

Željka Petričić i Mato Petričić, Kanovačka 25., 32100 Vinkovci

330.

Verica Mijatović, Antuna Branka Šimića 21., 32100 Vinkovci

335.

Zoran Rudež, Duje Zaharića 24., 32222 Bršadin

338.

Ana Osrečki, Kanovačka 40., 32100 Vinkovci

345.

Marica Pracaić, Osječka Ulica 44 a., 32284 Stari Mikanovci

347.

Marko Gotovac, Andrije Hebranga 90., 32252 Otok

348.

Dubravko Arl, Branka Radičevića 41., 32240 Mirkovci

351.

Pero Babić, Josipa Kozarca 8., 32284 Stari Mikanovci

352.

Nediljko Kostić, V.Nazora 120., 32284 Stari Mikanovci

U roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava Župan donosi Odluku o odabiru. Odluka o odabiru se dostavlja poštom podnositeljima prijava zajedno sa prijedlogom ugovora.

 

 Podnošenje prigovora

 

U roku od 5 dana od dostave Odluke o odabiru/ne odabiru, svaki kandidat može podnijeti Županu prigovor na Odluku o odabiru/ne odabiru. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. Župan donosi Odluku o prigovoru u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

 

Sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama

 

Nakon dostave Odluke o odabiru korisnika i prijedloga ugovora, zaključuje se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji potpisuje Župan i odabrani korisnik sredstava. Ugovor o korištenju bespovratnih sredstva sadrži sljedeće podatke: ugovorne strane i adresu prebivališta, vrstu predmeta sufinanciranja, iznos sufinanciranja, međusobna prava i obveze, mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana te druge odredbe.

 

           Potpisani prijedlog ugovora odabranih korisnika koji potpisuju svi suvlasnici se vraća na potpisivanje Županu. Nakon potpisivanja ugovora uručuje se vrijednosni kupon odabranim korisnicima.

Predsjednik stručnog Povjerenstva

Mario Naglić, dipl.iur.