Vukovarsko-srijemska županija je prepoznala važnost obnovljivih izvora energije i biomase kao energenta te su osnivana četiri trgovačka društva u županiji gdje je jedan od osnivača EKO-SUSTAV d.o.o.: Energana Vinkovci d.o.o., Energane Cerna d.o.o., Energana Lovas d.o.o. i Energana Gunja d.o.o. Time se ukazuje na postojeću ekološku svijest i praćenje trendova Europske unije u energetskoj učinkovitosti.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji sklopljen je nakon provedenog postupka javne nabave ugovor o izradi projektne dokumentacije za energanu Cerna (kojoj je EKO-SUSTAV d.o.o. jedan od osnivača) za odabranim izvođačem radova kao korak prema izgradnji i funkcioniranju energane Cerna. Aktivnosti se nastavljaju u 2013. godini.