Na dane 03. i 04. veljače 2014. godine u Beču (Austrija) održan je početni sastanak (Kick-off meeting) partnera DANUBE-INCO.NET projekta kojim se Vukovarsko-srijemska županija putem županijske tvrtke EKO-SUSTAV-a d.o.o. (kao jedini predstavnik Hrvatske u ovom projektu) uključuje u projekte Dunavske strategije Europske unije (EUSDR – EU Strategy for the Danube Region).

Na sastanku je kao ispred EKO-SUSTAVA d.o.o. kao jednog od 19 partnera u projektu sudjelovao zaposlenik tvrtke Mihajlo Nagy. Ostali partneri u projektu su iz Njemačke, Austrije, Belgije, Moldavije, Ukrajine, Italije, Mađarske, Slovačke, Srbije, Bugarske, Rumunjske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni partner u projektu je ZSI –Zentrum für Soziale Innovation iz Beča koji ima veliko iskustvo u ovakvoj vrsti projekata (Sedmi okvirni program – FP7 je glavni instrument Europske unije za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja). Na sastanku je prisustvovao i Jürgen Raizner, Direktor Steinbeis-Donau-Centra u Njemačkoj i Generalni Direktor – Steinbeis Transfer Management S.R.L. Rumunjska.

Na sastanku je održan okrugli stol sa predstavljanjem partnera te navođenjem uloga i odgovornosti te prezentacijama radnih skupina u projektu (DANUBE-INCO.NET Workpackages). EKO-SUSTAV-a d.o.o. u projektu sudjeluje sa dva cilja – kao budući organizator djelatnosti na osnivanju centra za prijenos tehnologija – DTC (Danube Transfer Centres) u Vukovarsko-srijemskoj županiji i kao sudionik u jednoj pilot aktivnosti u projektu koja je vezana za tehnologije zaštite okoliša i energetsku efikasnost.

Projekt DANUBE-INCO.NET traje tri godine od dana 01. siječnja 2014. godine te je razvijen u cilju razvoja i daljnje suradnje i interesa u razvoju zajedničke ideje DTC (Danube transfer centre) Centara za transfer tehnologija u podunavskoj regiji i u cilju sudjelovanja u strategiji razvoja mreže stručnog transfera tehnologija, nadalje forme suradnje u projektu su i promoviranje suradnje u cilju stvaranja mostova između razvoja, inovacija i poslova, poboljšanje odnosa između najvažnijih socijalnih odnosa u regiji, poboljšanje pristupa znanjima, stručnjacima i tržištu regije, promocija projekata inovacija koristeći konkretne projekte, poboljšanje konkurentnosti i uzajamna razmjena znanja.

Odabrani konzorcij od 19 partnera iz različitih regija (14 zemalja) sudjeluje u društvenim izazovima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije i gospodarstvu osnovanom na prirodnim izvorima putem analiza, mapiranja i stvaranjem klastera, umrežavanjem i provedbom konkretnih pilot aktivnosti. Društveni izazovi Podunavske regije su adresirani kroz iznošenje analitičkih dokaza, također se cilja na razvoj zajedničkih mehanizama za financiranje kroz uspostavu  Fonda za istraživanje i razvoj Podunavske regije (Danube Region Research and Innovation Fund).

Informacije o projektu se mogu naći na internet stranici www.danube-inco.net i na društvenim mrežama – Facebook i LinkedIn.