U općini Nijemci na dane 17.-19. ožujka 2014. godine održana je edukacija na temu „Potencijali za korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima“ u sklopu projekta Progres na kojoj su sudjelovali zaposlenici EKO-SUSTAVA-a d.o.o. Vedran Kurtušić, Ljubomir Ajduković i Dragana Gehrecke. Edukacija se sastojala od osposobljavanja polaznika da: se upoznaju sa svim vrstama obnovljivih izvora energije i osnovnih razlika sa neobnovljivim izvorima energije, upoznavanje sa potencijalom obnovljivih izvora energije u Vukovarsko-srijemskoj županiji i relevantnim općinama, mjestima primjene i načinima korištenja obnovljivih izvora energije, razumijevanju principa financiranja programa projekata i akcija u području obnovljivih izvora energije, strategija, zakona, direktiva i mehanizama u području obnovljivih izvora energije. Dana 19. ožujka 2014. godine za polaznike edukacije organiziran je posjet tvrtki Grad – export d.o.o. Vinkovci (Sunčana elektrana) i PZ Osatina Ivankovo (Bioplinsko postrojenje).