Na dane 10. i 11. prosinca 2014. godine u Beču (Austrija) održana je godišnja Skupština svih partnera DANUBE-INCO.NET projekta kojim se Vukovarsko-srijemska županija putem županijske tvrtke EKO-SUSTAV-a d.o.o. (kao jedini predstavnik Hrvatske u ovom projektu) uključila u projekte Dunavske strategije Europske unije (EUSDR – EU Strategy for the Danube Region).

Na Skupštini projekta je ispred EKO-SUSTAVA d.o.o. kao jednog od 19 partnera u projektu sudjelovao zaposlenik tvrtke Mihajlo Nagy. Ostali partneri u projektu su iz Njemačke, Austrije, Belgije, Moldavije, Ukrajine, Italije, Mađarske, Slovačke, Srbije, Bugarske, Rumunjske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni partner u projektu je ZSI –Zentrum für Soziale Innovation iz Beča koji ima veliko iskustvo u ovakvoj vrsti projekata (Sedmi okvirni program – FP7 je glavni instrument Europske unije za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja).

Na sastanku je održan su se predstavili dosadašnji rezultati projekta putem prezentacija  radnih skupina u projektu (DANUBE-INCO.NET Workpackages) te budući ciljevi projekta koji traje još slijedeće 2 godine. Također su se unutar prioritetnih područja (PA) i Dunavske strategije EU prikazalo preklapanje i suradnja DANUBE-INCO.NET i EUREKA projekata.

 EKO-SUSTAV-a d.o.o. u projektu sudjeluje sa dva cilja – kao budući organizator djelatnosti na osnivanju centra za prijenos tehnologija – DTC (Danube Transfer Centres) u Vukovarsko-srijemskoj županiji i kao sudionik u jednoj pilot aktivnosti u projektu koja je vezana za tehnologije zaštite okoliša i energetsku efikasnost.

Informacije o projektu se mogu naći na internet stranici www.danube-inco.net i na društvenim mrežama – Facebook i LinkedIn.