VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA – FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

I ja mogu koristiti obnovljive izvore energije! U sklopu projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZIČKIH OSOBA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI, Vukovarskosrijemska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuju drugi krug javnog natječaja za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava i kotlovnica na biomasu-pelete u kućanstva na […]

Pročitajte više

EDUKATIVNI POSJET U OŽUJKU 2013. GODINE NJEMAČKOJ POKRAJINI BADEN-WÜRTTEMBERG

Gradonačelnici i načelnici Vukovarsko-srijemske županije predvođeni županom Božom Galićem te suradnicima i direktorom tvrtke EKO-SUSTAV d.o.o., Ivanom Bosančićem posjetili su pokrajinu Baden-Württemberg. U pratnji delegacije VSŽ za vrijeme boravka u Njemačkoj bio je Generali konzul, Ante Cicvarić te vice konzul Ivan Sablić. Edukativni posjet jedna je od aktivnosti provedbe EU Strategije za dunavsku regiju u […]

Pročitajte više

SURADNJA I PROJEKTI – FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost postoji konstantna suradnja i vezano za financiranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom za Vukovarsko-srijemsku županiju Stari Jankovci (ŽCGO) i za financiranje izgradnje energana na biomasu u Vinkovcima i Cerni. Također na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su u 2010. godini aplicirani projekti za sufinanciranje […]

Pročitajte više

FOTONAPONSKE ENERGANE

Sukladno donesenim Odlukama školskih odbora osnovnih i srednjih škola Vukovarske županije odobrava realizacija projekta ugradbe solarnih foto-naponskih elektrana na krovovima škola Vukovarsko-srijemske županije. Školski odbori osnovnih i srednjih škola daju suglasnost da se na krovovima škola ugradi i koristi energetska proizvodna postrojenja (foto-naponski sustav) snage do maksimalno 30 kW koje će služiti za proizvodnju električne […]

Pročitajte više

SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Vezano za poticanje razvoja energetske efikasnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva je u županiji proveo tečaj za energetske savjetnike prema planu projekta poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj koji provodi projektni Ured Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Također je u županiji osnovan Zeleni Ured […]

Pročitajte više

ISGE (Informacijski sustav gospodarenja energijom)

U suradnji sa UNDP-om u cijeloj županiji su uz pomoć EKO-SUSTAVA d.o.o. održane edukacijske radionice vezano za uspostavljanje Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) pomoću kojeg će korisnici uz pomoć djelatnika EKO-SUSTAVA d.o.o.  moći unositi tjedna očitanja potrošnje energije i mjesečne račune za energente, a iste aktivnosti se nastavljaju u 2013. godini. Ministarstvo graditeljstva i […]

Pročitajte više

PLANIRANJE I IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Sukladno Planu gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07), te Planu gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj osnovana je županijska komunalna tvrtka (ŽKT) EKO-SUSTAV d.o.o. za gospodarenje otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije koja vodi poslove na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom  (ŽCGO)  kao primarnu djelatnosti te uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. […]

Pročitajte više

PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. godine (od 03. ožujka 2011. godine) predviđa se financiranje sredstvima Fonda do 100% iznosa izrade projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova na lokacijama CGO-a i odlagališta koja treba sanirati te priprema projektnih aplikacija sa sufinanciranje projekta sredstvima EU. Dana 31. ožujka 2011. godine Vukovarsko-srijemska županija […]

Pročitajte više