Sukladno Planu gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07), te Planu gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj osnovana je županijska komunalna tvrtka (ŽKT) EKO-SUSTAV d.o.o. za gospodarenje otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije koja vodi poslove na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom  (ŽCGO)  kao primarnu djelatnosti te uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

EKO-SUSTAV d.o.o., kao županijsko trgovačko društvo, je kao glavnu aktivnost preuzelo izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Starim Jankovcima (ŽCGO). EKO-SUSTAV d.o.o. trenutno ima 10 djelatnika koje provode aktivnosti vezano za gospodarenje otpadom i sustavno gospodarenje energijom, a nakon izgradnje ŽCGO će ovisno o potrebi i zahtjevima tržišta pristupiti zapošljavanju novih stručnih djelatnika.

Čestice predviđene za izgradnju ŽCGO su u vlasništvu Republike Hrvatske i ŽKT      EKO-SUSTAV d.o.o. je putem Vukovarsko-srijemske županije pokrenula postupak ustupanja prava vlasništva koji je još aktivan kod Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, još se iščekuje lokacijska dozvola za Centar (ŽCGO).