Na dan 04. srpnja 2013. godine u u Böblingenu održana je konferencija – „Packaging 2.0 – Verpacken sie die zukunft“, na kojoj se raspravljalo o ekološkim načinima odlaganja ambalaže i zelenim tehnologijama u proizvodnji ambalaže. Na konferenciji su sudjelovali vice konzul Hrvatske u Baden-Württembergu (Stuttgartu) Ivan Sablić, predstavnica Vukovarsko-srijemske županije Ivana Ćurković i predstavnik tvrtke EKO-SUSTAV d.o.o. – Mihajlo Nagy. Povod sudjelovanja na konferenciji je sastanak sa direktorom (i djelatnicima) tvrtke Umwelttechnik Baden-Württemberg GmbH, Dr.-Ing. Hannes Spiethom sa kojima se raspravljalo o mogućnostima suradnje sa Vukovarsko-srijemskom županijom i tvrtkom EKO-SUSTAV d.o.o., vezano za EU strategiju za Dunavsku regiju.