Na dan 28. kolovoza 2014. godine se u Gradačcu (BiH) održao tradicionalni 41. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije (“Sajam šljiva”). Na sajmu je predstavljen EU projekt PROGRES (http://projectprogres.net/wp/en) u kojemu sudjeluje i EKO-SUSTAV d.o.o. kao projektni partner.  Ujedno je organizirana i javna tribina na temu “Obnovljivi izvori u ruralnim područjima”, na kojoj je zaposlenik EKO-SUSTAVA d.o.o. Mihajlo Nagy predstavio putem prezentacije – iskustva Vukovarsko-srijemske županije u području obnovljivih izvora energije na primjeru energana (na biomasu i bioplin).