U  Žepču (BiH) je na dan 15. listopada 2015. godine održan – Drugi gospodarski forum Žepče 2015. sa temom: „Energetska učinkovitost u malim i srednjim poduzećima: mogućnost smanjenja troškova“. Na Forumu su ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. prisustvovali direktor Krešimir Raguž i zaposlenik Mihajlo Nagy koji su prezentirali stanje u projektima energetske učinkovitosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na forumu su također prezentirana iskustva i primjeri dobre prakse iz energetske učinkovitosti u Hrvatskoj i BiH i predstavljeni izvori i mogućnosti financiranja sa panel diskusijom stručnjaka na predmetnu temu.