Sudjelovanje EKO-SUSTAVA d.o.o. na sastanku radne grupe za inovacije i transfer tehnologija, radne grupe za tehnologije zaštite okoliša i energetsku učinkovitost i radne grupe suradnja poslovnih organizacija

 

U Zagrebu u hotelu International se na dane 24. i 25. ožujka 2014. godine održao sastanak radnih grupa za inovacije i transfer tehnologija, radne grupe za tehnologije zaštite okoliša i energetsku učinkovitost i radne grupe suradnja poslovnih organizacija vezano za provedbu EU Strategije za dunavsku regiju. Na sastanku je ispred tvrtke EKO-SUSTAV d.o.o. sudjelovao Mihajlo Nagy, savjetnik direktora.

 

Na sastanku su se sastale tri radne skupine na temu Dunavske strategije kao pokretača za rast, radna mjesta i globalni utjecaj te kao ravnoteže između gospodarstva i ekologije. Na sastanku radne grupe za tehnologije zaštite okoliša i energetsku učinkovitost preneseno je upravljanje radnom grupom na tvrtku Umwelttechnik BW s kojom tvrtka EKO-SUSTAV d.o.o. i Vukovarsko-srijemska županija imaju uspostavljenu uspješnu suradnju te su članovi skupine Environmental Technology Network Danube Region. Radne skupine su nakon sastanka  iznijele zajedničke zaključke donesene temeljem održanih sastanaka.

Tvrtka EKO-SUSTAV d.o.o. je na sastanku radne grupe za tehnologije zaštite okoliša i energetsku učinkovitost predstavila DanubeINCO.NET (kao jedini partner na projektu iz Hrvatske), projekt osnivanja centara za prijenos tehnologija u Dunavskoj regiji (DTC – Danube transfer centres projekt), čiji je nositelj Centar za socijalne inovacije iz Beča (https://www.zsi.at/), a financira se iz programa FP 7.

Prezentacija (2014-03-24_Z_Nagy_Danube-INCO NET)