Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost postoji konstantna suradnja i vezano za financiranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom za Vukovarsko-srijemsku županiju Stari Jankovci (ŽCGO) i za financiranje izgradnje energana na biomasu u Vinkovcima i Cerni. Također na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su u 2010. godini aplicirani projekti za sufinanciranje od strane Fonda – za izgradnju triju energana u Vinkovcima, Cerni i Lovasu. Zatim u područjima korištenja obnovljivih izvora energije u području energetske učinkovitosti i edukacije stanovnika VSŽ o postupanju u gospodarenju otpadom.

            U fazi implementacije je projekt korištenja obnovljivih izvora energije – „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području Vukovarsko-srijemske županije (I faza)“ davanjem financijske pomoći gdje je odabrano ukupno 85. korisnika za korištenje bespovratnih sredstva Vukovarsko-srijemske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.350.874,30 kuna. U 2012. godini okončan drugi krug natječaja za projekt korištenja obnovljivih izvora energije do ukupnog utroška sredstava predviđenog projektom gdje odabrano dodatnih 44. korisnika te je u tijeku izrada završnog izvješća o provedbi projekta.

Također u 2012. godini je uspješno proveden projekt „Edukacija stanovnika Vukovarsko-srijemske županije o postupanju u sektoru gospodarenja otpadom“ davanjem subvencije od strane Fonda u iznosu od 27.487,00 kuna za koji je podneseno završno izvješće o okončanju projekta.

Na natječaju za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja energetskih pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata o energetskim svojstvima zgrada u vlasništvu gradova i županije odabrani smo kao korisnici sredstava Fonda za izvođenje usluge izrade energetskog certifikata zgrade Županije Vukovarsko-srijemske u iznosu od 35.308,38 kuna (sa PDV-om) koje se provodi i u 2013. godini do okončanja projekta.

U 2013. godini je podnesena prijava na Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) kojim se u ovoj godini planira raspisati i provesti Natječaj za korisnike bespovratnih sredstava kojim bi se sufinancirala             ugradnja sustava sa: solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potpore grijanju, kotlovima na drvnu isječku/pelete ili pirolitičkim kotlovima na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje, dizalicama topline (zemlja-voda, voda-voda, zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.