Zaštita okoliša i klime, osobito gospodarenje otpadom u kojem se koriste iskoristivi resursi, smanjenje onečišćenja zraka, sigurna opskrba vodom, te ekološko zbrinjavanje otpadnih voda središnje su teme Dunavske strategije Europske unije (EUSDR). Njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg osobito je stalo do uspostavljanja mreže zelenih tehnologija koja bi omogućila održivo poboljšanje uvjeta zaštite okoliša u cjelokupnoj dunavskoj regiji pomoću zajedničkih projekata. Prijenos znanja i razmjena primjera najbolje prakse jednako su važni kao i umrežavanje dionika iz politike, državne uprave, gospodarstva, znanosti i istraživanja kako bi se stvorile mogućnosti za suradnju u projektima.

Temeljem navedenoga, direktor Ivan Bosančić je kroz više susreta sa predstavnicima pokrajine Baden-Württemberg je uspostavio poslovnu suradnju.  Zaposlenici tvrtke EKO-SUSTAV d.o.o. sudjelovali su u stručnoj radionici –  Energy contracting – option for the realisation of municipal energy efficiency in the Danube region – u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg (Esslingen) 06-07. prosinca 2012. godine, na kojoj su se susreli sa predstavnicima Ministarstva i sa predstavnicima Njemačkog Društva za međunarodnu suradnju (GIZ) te drugim međunarodnim stručnjacima iz Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Njemačke. Predstavljene su aktivnosti i projekti tvrtke EKO-SUSTAV d.o.o. te se razgovaralo o mogućnostima daljnje zajedničke suradnje vezano za provedbu energetskih projekata u 2013. godini.