U Budimpešti (Mađarska) – na dan 08. ožujka 2018. godine održan je sastanak radnih grupa Dunavske regije (14th Steering Committee and Working Groups meeting of Priority Area 8 of the EUSDR) – na kojem su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije vezano za projektne aktivnosti uspostave mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija DTC (Danube Transfer Centre).

Ispred Društva EKO-SUSTAV d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, ispred Regionalne Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast, Ana Bošković.

Na sastanku su izneseni ciljevi i aktivnosti u slijedećem periodu i predložene su nove radne skupine. Prezentirani su rezultati prethodnih radionica i mogućnosti suradnje u novim EUSDR pozivima.