U Budimpešti (Mađarska) –  na dan 09. ožujka 2017. godine održana je SPA-REUSE kick-off meeting, početni sastanak za pripremu projekta koji se treba prijaviti na drugi poziv na podnošenje prijedloga za Interreg projekata. Kao koordinator pripreme projekta sudjeluje Gđa. Fanni Bobbak iz mađarske tvrtke HEFTA,

Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, mag.iur. savjetnik direktora, a ispred Energetskog instituta Hrvoje Požar, dr.sc. Marina Malinovec Puček, dipl.ing.stroj.

Na sastanku su podijeljeni zadaci po radnim paketima projekta te su određene smjernice za pripremu projekta kojemu je glavni cilj iskorištavanje energetskih potencijala i korištenje obnovljivih izvora u toplicama i lječilištima sa geotermalim izvorima vode.