U Budimpešti (Mađarska) –  na dane 09. do 11. prosinca 2015. godine održana je Glavna skupština Danube-INCO.NET projekta. Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u radu Glavne skupštine su sudjelovali Direktor Krešimir Raguž i Mihajlo Nagy, zaposlenik EKO-SUSTAV-a d.o.o., a ispred regionalne razvojne Agencije Hrast Vukovarsko-srijemske županije, Ivan Ambroš.

Na radionici su održane prezentacije radnih grupa koje su predstavile rezultate dosad učinjenog u projektu, također se raspravljalo o financijama i radnim zadacima koji su preostali u posljednjoj godini provedbe projekta u 2016. godini.

Više informacija o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranici projekta (http://danube-inco.net/).