U Cluju (Rumunjska) – na dane 27. i 28. srpnja 2016. godine održana je finalna konferencija – projekta – NO GAP – na kojoj su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET i vezano za projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre).

Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, savjetnik direktora, ispred Regionalne Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast, Ivan Ambroš, voditelj Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje.

Finalna konferencija – projekta – NO GAP je održana zajedno sa završnim sastankom Upravnog odbora projekta. Cilj projekta je bio omogućavanje prijenosa znanja zajednice kako bi se premostio jaz između istraživanja, inovacija i razvoja poslovanja. Na konferenciji su predstavljene nove mogućnosti za suradnju između Dunavske regije i regije Baltičkog mora (Baltic Sea Macro Regions) sa iskustvima zemalja uključenih u projekt.

Drugog dana održan je sastanak sa predstavnicima klastera iz Cluja (Rumunjska) iz tvrtke Napochim vezano za prezentaciju novih tehnologija i inovacija.

Više informacija o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranici projekta (http://danube-inco.net/).