U mjestu Karlsruhe (Njemačka) – na dan 02. svibnja 2016. godine održana je konferencija „Connect Ideas to business 2016“ na kojoj su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET i vezano za projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre).

Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, savjetnik direktora, ispred Regionalne Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast, Ivan Ambroš, voditelj Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje i ispred tvrtke Spačva d.d., Ivan Perković, pomoćnik Uprave za logistiku.

Na konferenciji su održane prezentacije sudionika (pitch) iz Njemačke i drugih država EU koje su bile inovativne i cilj je bio povezivanje sudionika radi stvaranja novih poslovnih kontakta. Ivan Perković iz tvrtke Spačva je prezentirao inovativnu ideju vezanu za iskorištavanje drvne biomase kao energenta.

Na konferenciji su također bili prisutni štandovi na kojima su sudionici prezentirali svoje poslovne ideje. Sadržaj konferencije je bio vezan za tematiku energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, pohrane energije, energije iz biokemijskih goriva, pametnih i efikasnih zgrada i gradova, pametnih energetskih mreža i drugih čistih tehnologija. Održane su paralelna izlaganja ovisno o interesima sudionika o inovativnim uslugama i proizvodima, poslovnim idejama, obnovljivim izvorima energije i susreti između sudionika koji su prezentirali ideje.

Na dane 03. i 04. svibnja 2016. godine su održani sastanci sa predstavnicima tvrtke Steinbeis Europa Zentrum (SEZ). Cilj sastanka je bio upoznati sudionike projekta Danube-INCO.NET sa načinom funkcioniranja centara za prijenos tehnologija (DTC centara) koji su dio radnog paketa (WP5) projekta u koji su uključeni EKO-SUSTAV d.o.o. i Steinbeis Europa Zentrum (SEZ) iz Stuttgarta kao partneri u projektu. Također su utvrđeni zadaci u kojima bi pojedini partner u projektu sudjelovao vezano za implementaciju projekta te planirane daljnje aktivnosti u projektu. Upriličen je posjet Drvnom klasteru proHolz u Ostfildernu i Centru kompetencija za drvo Baden-Württemberga u Biberachu.
Više informacija o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranici projekta (http://danube-inco.net/).