U mjestu Sinaia (Rumunjska) na dane od 25.-26. rujna 2018. godine održana je početna konferencija projekta DANUBE S3 CLUSTER – na kojoj su sudjelovali predstavnici Društva EKO-SUSTAV d.o.o. Mihajlo Nagy i Jasminka Kremer.

Prvoga dana održana je konferencija za širu javnost na kojoj su predstavljeni projektni partneri uz pozdravne govore predstavnika lokalne zajednice te glavnog partnera Razvojne Agencije South Muntenia iz Rumunjske.

Na dan 26. rujna projektni partneri su upoznati sa radnim paketima (WP) i predviđenim planom trajanja projekta.

DANUBE S3 CLUSTER

Transnacionalna suradnja putem klastera koja se bavi poljoprivrednim hranom temeljena na pristupu pametne specijalizacije u podunavskoj regiji.

Projekt se bavi glavnim teritorijalnim izazovom Podunavlja – neravnomjernom raspodjelom inovacijskih performansi između zapadnog dijela regije s visokom razinom razvijenosti i istočnog dijela koji zaostaje, većina zemalja koje pripadaju skupini sa manje razvijenih inovacija u više od 17% poduzeća koja proizvode samo 3% dodane vrijednosti. To je zbog različitih okvirnih uvjeta i širokog raspona politika upravljanja sektorom R & I (istraživanja i inovacije). Javne politike u tom području trebaju biti bolje koordinirane, a investicije moraju biti pametnije i bolje usredotočene. Zbog toga su politike suradnje na klasteru temeljene na konceptu pametne specijalizacije u središtu pružanja strategije EUSDR-a, budući da uzima u obzir geografski i tematski kontekst kako bi se potaknuo rast.

Cilj projekta je iskoristiti inovativni poduzetnički ekosustav u podunavlju razvijajući pametne i koordinirane politike klastera u kontekstu RIS3, unaprijediti znanja i vještine upravljanja inovacijama i poticati suradnju transnacionalne klastera u sektoru agro-prehrambenih proizvoda.

Više informacija o projektu DANUBE S3 CLUSTER je dostupno na web stranici projekta      (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster).

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Project Website: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster

Facebook: www.facebook.com/Danube-S3-Cluster-187175048631004/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/danube-s3-cluster-project-2387b0166/

Twitter: https://twitter.com/DanubeS3