U mjestu Sofia (Bugarska) na dane od 18.-19. listopada 2018. godine održan je sedmi godišnji Dunavski forum (7th Annual Forum of the EUSDR) na kojem su prisustvovali putem projekta DANUBE S3 CLUSTER – predstavnik Društva EKO-SUSTAV d.o.o. Mihajlo Nagy te predstavnik Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Vedrana Đžoić, putem projekta Made in Danube.

 Na dan 17. listopada 2018. je održana radionica vezano za prioritetna područja EUSDR (Pole 1 Capitalisation Workshop in cooperation with PA 8) gdje su prezentirani projekti u provedbi u Dunavskoj regiji i predstojeće aktivnosti.

U sklopu sedmog godišnjeg Dunavskog foruma je održana službena ceremonija pristupanja Sveučilišta Maribor (Slovenija) i Craiova (Rumunjska) u mrežu Centara za prijenos tehnologije (DTC Danube Transfer Centres).

DANUBE S3 CLUSTER

Transnacionalna suradnja putem klastera koja se bavi poljoprivrednim hranom temeljena na pristupu pametne specijalizacije u podunavskoj regiji.

Projekt se bavi glavnim teritorijalnim izazovom Podunavlja – neravnomjernom raspodjelom inovacijskih performansi između zapadnog dijela regije s visokom razinom razvijenosti i istočnog dijela koji zaostaje, većina zemalja koje pripadaju skupini sa manje razvijenih inovacija u više od 17% poduzeća koja proizvode samo 3% dodane vrijednosti. To je zbog različitih okvirnih uvjeta i širokog raspona politika upravljanja sektorom R & I (istraživanja i inovacije). Javne politike u tom području trebaju biti bolje koordinirane, a investicije moraju biti pametnije i bolje usredotočene. Zbog toga su politike suradnje na klasteru temeljene na konceptu pametne specijalizacije u središtu pružanja strategije EUSDR-a, budući da uzima u obzir geografski i tematski kontekst kako bi se potaknuo rast.

Cilj projekta je iskoristiti inovativni poduzetnički ekosustav u podunavlju razvijajući pametne i koordinirane politike klastera u kontekstu RIS3, unaprijediti znanja i vještine upravljanja inovacijama i poticati suradnju transnacionalne klastera u sektoru agro-prehrambenih proizvoda.

Više informacija o projektu DANUBE S3 CLUSTER je dostupno na web stranici projekta      (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster).

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Project Website: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster

Facebook: www.facebook.com/Danube-S3-Cluster-187175048631004/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/danube-s3-cluster-project-2387b0166/

Twitter: https://twitter.com/DanubeS3