U prostorijama rektorata Sveučilišta u Osijeku, u ponedjeljak 27. veljače 2017. godine je održan zadnji seminar na temu kultura kratkih ophodnji (KKO) (brzorastuće vrste poput vrbe, topole, bagrema i dr. u kratkim ophodnjama) za lokalne energetske potrebe u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Osječko-baranjskoj županiji kao ciljanim područjima.

Seminar se odvijao sa naglaskom na – lokalnu proizvodnju i korištenje drvne sječke te peleta iz kultura kratkih ophodnji (KKO) i šumske biomase za dobivanje toplinske energije. Prvi  dio  seminara  je govorio  o  početku:  uzgoja  biomase  za  potrebe  lokalnog  grijanja  ili  korištenja  u  kogeneracijskim postrojenjima (IEE SRC+ www.srcplus.eu), a drugi dio je zatvario tematiku u cjelinu s pričom o sagorijevanju biomase u velikim ložištima (>100 kW) (H2020 B4B www.biomass4bioenergy.eu).

Seminar su vodili djelatnici Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba, uz voditeljice Željku Fištrek i Biljanu Kulišić, sudjelovali su predstavnici poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te ostalih vezanih institucija te također predstavnik EKO-SUSTAV-a d.o.o. – Mihajlo Nagy.

Naglasak seminara kao i tijekom protekle tri godine je bio na mogućnostima grijanja na biomasu kroz upoznavanje modernih tehnologija i inovativnih metoda.

Ciljevi seminara su bili:

–  Svratiti pozornost na koncept plantažnog uzgoja biomase za energiju u obliku KKO

–  Staviti u hrvatski kontekst uzgoj KKO

– Upoznati sudionike s primjenom sječke iz KKO u lokalnim lancima topline

–  Razmotriti potencijale proizvodnje drvne sječke iz KKO te identifikacija potencijalnih dionika

–  Predstaviti primjere dobre prakse korištenja biomase

–  Ukazati na nužnost interdisciplinarnog pristupa prilikom projektiranja i razvoja sustava korišten

–  Prikazati mogućnosti financiranja projekata vezanih uz biomasu

–  Predstaviti  alat  za  preliminarnu  financijsku  evaluacija  projekata  korištenja  biomase  za

Profitability Assessment Tool) i alat za preračun goriva biomase (Fuel parameter tool)

–  Ostvariti razmjenu iskustava i znanja

–  Potaknuti korištenje sustava grijanja na biomasu koji ostvaruju lokalne koristi za stanovnike.

KKO su brzorastuće drvenaste vrste poput vrbe, topole, bagrema i dr., čija je namjena proizvodnja sirovine (drvne sječke) za dobivanje obnovljive energije. Uzgoj KKO u Hrvatskoj, ali i u većini zemalja EU,  još je na razini pokusnih nasada, ali se očekuje da će se njihov uzgoj intenzivirati i komercijalizirati u nadolazećim godinama. Kroz sve veće udjele energije iz obnovljivih izvora, EU stvara sve veću potražnju za drvnom biomasom kao izvorom energije. Upravo drvna biomasa iz kultura kratkih ophodnji prepoznata je kao potencijalna sirovina za namirivanje dijela rastućih potreba. Važnost uključivanja poljoprivrednika u uzgoj KKO je prepoznata i u Programu ruralnog razvoja. Upravo zato SRCplus projekt nastoji podijeliti postojeća iskustva s poljoprivrednicima kako bi se upoznali s ovim kulturama na vrijeme i procijenili mogućnosti angažmana u uzgoju KKO, a predstavnicima lokalne zajednice kako bi procijenili mogućnosti iskorištenja KKO u energetske svrhe na razini lokalne zajednice.

Za više informacija o SRCplus projektu posjetite internetsku stranicu projekta www.srcplus.eu