U Stuttgartu (Njemačka) –  na dane od 21-22 ožujka 2017. godine održan je kick-off meeting (početni sastanak) projekta Made in Danube na kojem su sudjelovali predstavnici iz Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET i vezano za projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre).

Cilj projekta Made in Danube je transnacionalna suradnja s ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti.  Nositelj projekta je Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), a partner u projektu iz Hrvatske Regionalna Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast. Projekt Made in Danube je proizašao iz projekta Danube-INCO.NET kao plod suradnje Vukovarsko-srijemske županije i njemačke pokrajine Baden-Württemberg.

Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u projektu su sudjelovali Direktor, Krešimir Raguž i Mihajlo Nagy, savjetnik direktora, ispred Regionalne Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast, Ivan Ambroš, voditelj Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje.

„Made in Danube” projekt podržava transnacionalno partnerstvo s ciljem snaženja inovacija i transfera novih tehnologija. Ispred Hrvatske predstavljanju projekta su nazočili Dragica Karaić, voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH i Ivan Sablić, vice konzul u Generalnog konzulata Republike Hrvatske Stuttgart.

Kroz ovaj projekt Vukovarsko-srijemska županija osniva DTC – Centar kompetencija u drvnom sektoru, koji će biti dio postojeće mreže tehnoloških centara unutar Dunavske makroregije. Sudionici u projektu su dobili svaki oko 125.000 eura. Projektni konzorcij projekta „Made in Danube“ čini 18 partnera iz 10 dunavskih zemalja. Kroz taj projekt DTC u Vukovaru će biti centar kompetencija za razvoj drvo-prerađivačke industrije.

Više informacija o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranici projekta (http://danube-inco.net/).