U Stuttgartu (Njemačka) –  na dan 03 travnja 2017. godine u gospodarskoj komori u Stuttgartu (IHK) održan je Open Innovation kongres na kojem je sudjelovao predstavnik Vukovarsko-srijemske županije putem projekta Danube-INCO.NET i vezano za projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre).

Ispred EKO-SUSTAV-a d.o.o. kao partnera u projektu je sudjelovao Mihajlo Nagy, savjetnik direktora,

Na kongresu su predstavljene najinovativnije Njemačke tvrtke uz prezentiranje uloge strategije Otvorenih inovacija – kao osnove inovacijskog procesa – koji može predstavljati za tvrtke odlučujuću ulogu u tržišnom natjecanju. Strateško otvaranje inovativnih procesa u poduzećima za mora uključiti i korištenje raspoloživog znanja zahtijeva odgovarajuće unutarnje i vanjske strukture, ali prije svega odgovarajuće upravljanje inovacijama.

Naglašena je važnost korištenja inovacija koje se još ne korite u velikoj mjeri u malim i srednjim poduzećima. Također postoji briga o zaštiti intelektualnog vlasništva i ne postoje sredstva za planiranje i provedbu otvorenog postupka inovacija.

Više informacija o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranici projekta (http://danube-inco.net/).