U Stuttgartu (Njemačka) održan trening partnera u projektu Danube-INCO.NET vezano za osnivanje centara za prijenos tehnologija

 

U Stuttgartu (Njemačka) –  na dane 22 i 23. svibnja 2014. godine održan je trening partnera u projektu Danube-INCO.NET vezano za osnivanje centara za prijenos tehnologija gdje je ispred EKO-SUSTAVA d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, savjetnik direktora. Cilj sastanka je bio upoznati sudionike projekta Danube-INCO.NET sa načinom funkcioniranja centara za prijenos tehnologija (DTC centara) koji su dio radnog paketa (WP5) projekta u koji su uključeni EKO-SUSTAV d.o.o. i Steinbeis Europa Zentrum (SEZ) iz Stuttgarta (http://www.steinbeis-europa.de/) kao partneri u projektu. Također su utvrđeni zadaci u kojima bi pojedini partner u projektu sudjelovao vezano za implementaciju projekta, planirane daljnje aktivnosti i održane su prezentacije pojedinih partnera u projektu i prethodnih osnovanih centara za prijenos tehnologija. Također je upriličen posjet Steinbeis Transfer Center – “Optical Chemo- and Biosensors” u Tübingenu i Natural and Medical Sciences Institute (NMI) u Reutlingenu u kojem su na stvarnim primjerima direktori tih centara iznijeli svoja iskustva.

Više informacija o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranici projekta (http://danube-inco.net/).

Prezentaciju možete pregledati ovdje.