U Ulmu (Njemačka) –  na dane 27.-31. listopada 2015. godine održan je 4.-ti Godišnji Forum o EU strategiji za Dunavsku regiju na kojem je putem projekta Danube-INCO.NET vezano za osnivanje centara za prijenos tehnologije ispred EKO-SUSTAVA d.o.o. kao partnera u projektu sudjelovao Mihajlo Nagy, zaposlenik EKO-SUSTAV-a d.o.o.

Na Forumu su održane prezentacije o inovacijama u dunavskoj regiji sa tematskim sjednicama vezano za inovacije i okoliš.

U sklopu JRC eventa je održana prezentacija prijedloga pilot mjere za energetsku učinkovitost sa kojom EKO-SUSTAV d.o.o. sudjeluje u Danube-INCO.NET projektu. Također su na sastanku radne skupine za okoliš predstavljeni projekti energetske učinkovitosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Više informacija o projektu Danube-INCO.NET je dostupno na web stranici projekta (http://danube-inco.net/).