Vukovarsko-srijemska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) planiraju objaviti javni natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje sustava obnovljivih izvora energije na području cijele Vukovarsko-srijemske županije do konca mjeseca travnja 2013. godine.