ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA VUKOVAR  

Naziv korisnika: Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukovar
Ukupna vrijednost projekta energetske obnove zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar je 1.006.904,25 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 588.829,94 kuna te 418.074,31 kuna je iznosio udio Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar.
Razdoblje provedbe projekta je bilo od 16. listopada 2018. godine do 15. listopada 2020. godine te su radovi energetske obnove završeni u mjesecu prosincu 2019. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. – Energetska obnova zgrade Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukovar na adresi Trg Matije Gupca 2, Vukovar, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0429, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,• povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,• zamjena vanjske stolarije,• ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, • zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE,• zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom. Predviđenim mjerama je ostvarena godišnja ušteda energije od minimalno 53,61 % a također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o. i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar.
Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr
Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019