Naziv korisnika: Vukovarsko-srijemska županija

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove škole je 3.493.098,11 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 2.014.714,91 kuna te 1.478.383,19 kuna je iznosio udio Osnovne škole Mitnica i Vukovarsko-srijemske županije.

Razdoblje provedbe projekta je bilo od 22. studenog 2016. godine do 20. svibnja 2019. godine te su radovi s odobrenjem Fonda završeni u lipnju 2019. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove zgrade i dvorane Osnovne škole Mitnica na adresi Fruškogorska 2, Vukovar, Vukovarsko-srijemske županije pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni do završetka projekta u lipnju 2019. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetsku  obnovu  zgrada  i  korištenje  obnovljivih izvora  energije  u  javnim  ustanovama  koje  obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentni broj: KK.04.2.1.03).

Energetska obnova tj. za izvođenje radova na školi rezultirati će smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: 1.Poboljšanje toplinske izolacije vanjskih zidova, 2. Zamjenu postojeće stolarije i bravarije, 3. Zamjenu postojeće kotlovnice na loživo ulje sa kotlovnicom na biomasu-pelete i 4. Ugradnju termoventila na postojeće radijatore. Predviđenim mjerama je ostvarena godišnja ušteda energije od minimalno 56,82 % a također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o., Upravnog odjela za opće poslove i Upravnog odjela za obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019