Završena Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dragutina Tadijanovića na adresi
204. Vukovarske brigade 24A, Vukovar

Naziv korisnika: Vukovarsko-srijemska županija
Ukupna vrijednost projekta energetske obnove škole je 4.079.107,37 kuna od toga EU
sufinanciranje projekta je 2.460.753,97 kuna te 1.618.353,40 kuna je iznosio udio Osnovne
škole Dragutina Tadijanovića i Vukovarsko-srijemske županije.

Razdoblje provedbe projekta je bilo od 22. studenog 2016. godine do 30. studenog 2019.
godine te su radovi s odobrenjem Fonda završeni u mjesecu studenom 2019. godine.
Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih
elaborata) te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove zgrade
Osnovne škole Dragutina Tadijanovića na adresi 204. Vukovarske brigade 24A, Vukovar,
Vukovarsko-srijemske županije pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove.
Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetsku
obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje
obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentni broj: KK.04.2.1.03).

Energetska obnova tj. za izvođenje radova na školi rezultirati će smanjenjem potrošnje
energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju
potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Poziv se financira iz
Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4.
„Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1
„Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa
„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj.
Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske
učinkovitosti: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora • povećanje toplinske
zaštite vanjskog zida • zamjena vanjske stolarije • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom.
Predviđenim mjerama je ostvarena godišnja ušteda energije od minimalno 50,16 % a također
smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova
održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se
osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o., Upravnog odjela za opće
poslove i Upravnog odjela za obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije.
Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-
mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ ,
http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj te na stranici
Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019