PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. godine (od 03. ožujka 2011. godine) predviđa se financiranje sredstvima Fonda do 100% iznosa izrade projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova na lokacijama CGO-a i odlagališta koja treba sanirati te priprema projektnih aplikacija sa sufinanciranje projekta sredstvima EU. Dana 31. ožujka 2011. godine Vukovarsko-srijemska županija […]

Pročitajte više